EU’s Brexit-chefforhandler på besøg i DK

FTF, LO, AC og DA mødtes i dag møde med EU’s Brexit-chefforhandler Michel Barnier. Brexit må ikke betyde forringelser for lønmodtagerne, og UK må ikke blive et nyt skattely i EU, fastslog FTF under mødet.

EU's chefforhandler i de kommende Brexit-forhandlinger, Michel Barnier, besøger Danmark i dag. Han mødes med udenrigsminister Anders Samuelsen og med Folketingets Europaudvalg samt med arbejdsmarkedets parter.

21.04.17
EU-info

Michel Barnier leder EU’s forhandlinger med Storbritannien om udtræden af EU. Han var i dag på besøg i København for at mødes med bl.a. udenrigsminister Anders Samuelsen.

Men der blev også tid til at mødes med arbejdsmarkedets parter for at drøfte ønsker og forventninger til forhandlingerne.

Både den engelske og den øvrige europæiske fagbevægelse har fokus på, at der hurtigt findes en løsning for de briter, der arbejder i andre EU-lande og EU-borgere, der arbejder i Storbritannien.

På mødet gjorde dansk fagbevægelses repræsentanter det klart, at det er uhyre vigtigt, at en aftale udformes, så England fortsat er forpligtet til at overholde standarder indenfor fx miljø og beskyttelse af arbejdstagere. Eller vil Storbritanniens udmeldelse føre til, at niveauerne også svækkes i andre EU-lande, hvis det bliver muligt for Storbritannien at konkurrere på fx dårligt arbejdsmiljø, lavere selskabsskatter og mindre regulering.

UK skal ikke blive nyt skattely
”Det er Danmarks interesse at sikre, at Brexit ikke fører til yderligere social dumping, men det er så sandelig også solidaritet med og bekymring for de britiske arbejderes vilkår, der ligger mig på sinde i den her sag”, udtaler FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

”Jeg mener, at det er afgørende, at der indgås en aftale med Storbritannien, der indeholder klare forpligtelser i forhold til det sociale område herunder arbejdsmiljø og andre arbejdstagerrettigheder og på miljø- og det økonomiske område, så England ikke bliver en magnet for virksomheder, der ikke vil leve op til kravene i EU”.

Den holdning deles af europæisk fagbevægelse, ETUC, der på sit eksekutivmøde i Malta i marts 2017 vedtog en erklæring med opfordringer og krav til EU i forbindelse med forhandlingerne med Storbritannien.

Topmøde om Brexit i april
Stats- og regeringslederne i EU mødes til topmøde den 29. april for at drøfte forhandlingsmandatet i forhold til Brexit.

Storbritanniens premierminister, Theresa May er ikke på gæstelisten. Hun har udskrevet lynvalg i Storbritannien den 8. juni.