Lad sortseerne betale for STYRKET public service

Aldrig nogensinde tidligere har dansk kultur, dansk indhold, dansk journalistik og danske værdier været under et SÅ massivt ydre pres. Derfor er det på tide, at samfundet Danmark øger sin investering i public service, skriver jeg i Berlingske i dag sammen med Lars...

FTF: Aftale om førtidspension peger i rigtig retning

Ny politisk aftale om førtidspension betyder, at flere mennesker med behov for det, kan få førtidspension uden at skulle igennem udsigtsløst ressourceforløb. Positivt hvis aftalen kan bidrage til at skabe større ensartethed på tværs af kommunegrænser, end der er i dag,...

Vidensbank

Behov for vejledning om at ændre sats i barselsdagpenge

Positivt at beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge skal foregå digitalt via Ind-komstregistret. Imidlertid har medlemmerne behov for vejledning af Udbetaling Danmark om mulighed for at få ændret dagpengesats.

Skatte- og pensionsaftale: Lille skridt i rigtig retning, men med marginal effekt

Regeringen og DF’s aftale om skat og pension tager et lille skridt i den rigtige retning. På pensionsområdet kan det muligvis øge incitamentet til opsparing, men skattelettelserne der skal øge beskæftigelsen er så små, at effekten må forventes at blive marginal.

FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø lider under for højt arbejdspres

Ny FTF dokumentation viser, at arbejdspresset blandt FTF’ere er højt og markant højere end blandt lønmodtagerne generelt. Hver tredje FTF’er (36%) angiver, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde, og hver femte (22%) har et højt eller meget højt arbejdstempo.

Ledelse og styring i den offentlige sektor står højt på dagsordenen i Norden

I Danmark er Ledelseskommissionen ved at afslutte sit arbejde og i Sverige er Tillitsdelegationen i gang med at afprøve nye veje til at skabe bedre velfærd og offentlig service. LO, FTF og Cevea bygger bro og inviterer til en workshop om styring og ledelse i Norden.

Uddannelsesbesparelser skygger for bevillingsreformen

FTF lægger vægt på, at de politiske partier bag aftalen om en bevillingsform holder hinanden fast på at skabe gode rammer for, at den enkelte institution kan planlægge sin økonomi og sine aktiviteter. FTF støtter intentionen om at styrke uddannelsernes kvalitet, men er...

Større enheder med færre afprøvninger er positivt

Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge sammenhængende uddannelsesforløb med faglig fordybelse. FTF finder, at de foreslåede ændringer af socialrådgiveruddannelsen er centrale og principielt vigtige.

FTF dokumentation tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Bentes Blog

Nyt fra Bente Sorgenfrey

Bentes Blog
Bente Sorgenfrey

Dialog og skarpe meninger på Bente
Sorgenfreys side. Blog, Twitter, Facebook mm.

Gå til Bentes Blog