Ryk tættere på job: Trainee-forløb for nyuddannede

I disse år er det svært for mange nyuddannede at finde arbejde. Dimittendledigheden er høj inden for flere FTF-grupper. Det gælder bl.a. lærere, pædagoger, sygeplejersker og finansuddannede.

FTF er derfor gået sammen med en række fagforeninger, A-kasser og jobcentre for at tilbyde ledige dimittender særlige trainee-forløb, som med en kombination af uddannelse og praktik kan rykke ledige dimittender tættere på et varigt job.

Trainee-forløbene er gjort mulige af en særlig bevilling fra Folketinget til FTF og AC på 20 mio. kr. FTF får 10 mio. kr. til arbejdet og er ansvarlig for, at der udbydes 1.000 trainee-forløb i 2012, 2013 og 2014. Desuden finansierer de almindelige bevillinger til beskæftigelsespolitikken nogle af elementerne i trainee-forløbene.

FTF’s trainee-forløb - hvem kan deltage? 

Trainee-forløb tilbydes ledige dimittender, som er medlemmer af de FTF-fagforeninger, som deltager i ordningen. Forløbene tilrettelægges af de deltagende faglige organisationer og A-kasser i samarbejde med jobcentrene.

Det er frivilligt for den ledige at deltage i et trainee-forløb.  

Hvad der målet? 
Målet med et trainee-forløb er, at den ledige finder et ordinært, varigt arbejde.  

Hvad er et trainee-forløb? 
Et trainee-forløb består af en kombination af faglig relevant uddannelse og praktik. Uddannelsen kan tilrettelægges af en professionshøjskole eller andre kursusudbydere og fokuserer på at tilføre kursisten særlige spidskompetencer, som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Praktikken finder sted på en arbejdsplads i form af virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller ordinær midlertidig beskæftigelse i forbindelse med jobrotationsprojekter.

Trainee-forløb kan påbegyndes når som helst i ledighedsperioden.  

‘Tingene gik i den rigtige retning’
”Da jeg hørte om Spydspids-forløbet, havde jeg været ledig i to en halv måned, og jeg tænkte: 'Nu skal der ske noget'. Jeg tog imod FTF-A's tilbud om kurser i jobsøgning og talte hver uge med en konsulent i FTF-A. Jeg skrev ansøgning og CV fuldstændig om og blev mere aktiv med at ringe til arbejdsgiverne.

Det førte til, at jeg kom til flere samtaler. Så tingene gik i den rigtige retning, og nu har jeg et godt job som trainee i Handelsbanken.”

Anders Duus. 25 år. Finansøkonom i 2012. Deltog i et af Finansforbundets og FTF-A's Spydspids-forløb med personlig sparring og kurser i at skrive CV og ansøgning. Har nu ordinært job. 

’Kurset gjorde, at jeg var mere parat’

”Jeg havde sendt en masse ansøgninger, også til psykiatrien. Men jeg kom ikke til samtale, fordi de hellere ville have én med erfaring. Psykiatrien er et område med komplekse opgaver, og vi har kun otte ugers undervisning i det under uddannelsen, så jeg var selv bange for ikke at slå til.

Kurset gjorde, at jeg var mere parat til arbejdet, og de fire ugers praktik var en god start, fordi jeg ikke havde det fulde ansvar. I dag er jeg er meget glad for jobbet på Horsens Sygehus og har fået ansættelsen forlænget.”


Marlene Særkjær Jensen. 24 år. Sygeplejerske i 2012. Deltager i Dansk Sygeplejeråds og DSA's trainee-forløb i psykiatrien: To ugers kursus. Fire ugers virksomhedspraktik. To ugers kursus. Herefter ordinært vikarjob, mens en kollega er på uddannelse.

’Jeg fik jobbet’
"I 2012 var jeg tæt på grænsen, hvor der ikke var flere dagpenge tilbage, fordi jeg kun havde haft korte ansættelser og løntilskudsjob. Jeg fortalte Prosa, at jeg havde behov for et .NET-kursus, og det fik jeg.

Jeg blev også tilknyttet en konsulent, som fortalte mig om muligheden for at søge en ordinær trainee-stilling hos Ciber. Jeg fik jobbet og arbejder i dag med .NET.

Ciber kalder trainee-forløbet det første halve år for Ciber Academy, og det er altså ret genialt, at man ikke skal være verdensmester fra dag ét.

Jeg var først på tre ugers internt kursus, og jeg vil komme på kursus en uge hver måned i det første halve år. Sådan burde alle have mulighed for at begynde i job.”

Laust Sinding Amelung. 38 år. Datamatiker i 1999 og IT-ingeniør i 2008. Medlem af Prosa. Laust kom i ordinært arbejde i it-virksomheden Ciber efter et seks ugers kursus og en dialog med en virksomhedskonsulent betalt af trainee-penge.