09.04.18 | Høringssvar

Strammere opholds- og beskæftigelseskrav rammer flygtninge og indvandrer hårdt

De strammere krav vil uden tvivl betyde, at flere flygtninge og indvandrer henvises til den lave integrationsydelse i længere tid. Stramningerne bidrager til fattigdom snarere end at sikre udlændinge fodfæste på arbejdsmarkedet.

12.03.18 | Høringssvar

LO, FTF og Akademikerne: Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen

LO, FTF og Akademikerne finder det som udgangspunkt positivt, at der tænkes i at gøre sagsbehandlingen i kommunerne lettere at følge med i for borgeren ved at give mulighed for at udarbejde Én plan, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Og Én plan vil...

01.03.18 | FTF nyhed

FTF: Job-gulerod i ghettoudspil går ud over anden velfærd

Ny præmie til kommuner, der får ikke-vestlige indvandrere i job, skal tages fra anden kommunal velfærd - for regeringen afsætter ikke ekstra penge. Det er ikke acceptabelt, når velfærd på det kommunale område i forvejen er hårdt presset, mener FTF.

23.05.17 | EU-info

EU-Kommissionen: Danmark er økonomisk duks – men er for dårlige til at integrere flygtninge og indvandrere

I går kom EU-Kommissionen med sine henstillinger til medlemslandene, som en del af Det Europæiske Semester, der følger den økonomiske udvikling i EU-landene. Danmark er duks med meget få bemærkninger fra Kommissionen.

15.03.17 | FTF nyhed

Dansk fagbevægelse støtter fair fri bevægelighed

En lang række ledere fra europæisk fagbevægelse er i disse dage samlet på Malta, der for tiden har EU-formandskabet. Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og vicepræsident i EFS (Europæisk Faglig Sammenslutning) vil sammen med sine faglige kolleger i EFS’...

15.03.17 | EU-info

EU-domstolen: Ok at afskedige medarbejdere, der bærer religiøse symboler

EU-domstolen kom i dag med afgørelser i to domme, om kvinder, som ønskede at bære tørklæde på deres arbejdspladser. Domstolen slår fast, at er der en bred personalepolitik på området, så er det i orden at afvise tørklæder og andre religiøse beklædninger. Men samtidig...

21.12.16 | EU-info

Antallet af østeuropæere i Danmark sætter rekord

Sociale ydelser for vandrende arbejdstagere kom i denne uge kom øverst på EU-dagsordenen. Nye tal viser, at der aldrig har været så mange arbejdstagere fra Østeuropa i Danmark som nu - de bidrager hver især med i gennemsnit 7000 kr. om året til den danske økonomi.

18.03.16 | FTF nyhed

Kommuneaftale om integration bør følges tæt

Regeringen har i dag indgået en aftale med KL, som giver kommunerne i alt godt en milliard kroner til arbejdet med integration af flygtninge. Aftalen løser en del af opgaven, men er ikke tilstrækkelig, mener FTF.

17.03.16 | FTF nyhed

Trepartsaftale gør flygtninge til en ressource for DK

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om integration på arbejdsmarkedet. Det er en god aftale, der hurtigere afklarer flygtninges kompetencer, mindsker bureaukratiet og skaber en kortere vej til job. Aftalen gør flygtninge til en ressource...

04.03.16 | 

Kommuner skal ikke stå alene med regningen for integration

Regeringen har hidtil ikke villet sætte penge af til den ekstra integrationsindsats, der bliver aftalt ved treparten. Men det bliver den nødt til. Det er en illusion at tro, at kommunerne kan integrere så mange flere flygtninge uden, at det koster mere. Det skriver jeg...