Stigende medlemstal i FTF

Der bliver stadig flere medlemmer af hovedorganisationen FTF, der plejer at sige om sig selv, at den repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte. Det er faktisk en lille underdrivelse: Medlemstallet krøb 1. januar 2010 op på 456.200 medlemmer, og det er en stigning på 3.111 medlemmer siden året før. Det viser de nye medlemstal, som FTF netop har gjort op.

26.03.10
AF

1. januar 2010 nåede FTF’s medlemstal op på 456.200 medlemmer. Det var en stigning på 3.111 medlemmer i forhold til samme tidspunkt året før, hvor der ”kun” var 453.089 sygeplejersker, skolelærere, pædagoger, finansfolk, politifolk, sergenter, systemplanlæggere og andre medlemmer af FTF’s mange medlemsorganisationer.

Af de 456.200 medlemmer er de 358.110 fuldt erhvervsaktive, altså ikke studerende, efterlønsmodtagere eller andet

Færre organisationer, flere medlemmer
Set over en tiårig periode er antallet af medlemmer også steget, så der er tale om en fortsat medlemsfremgang. FTF’s medlemmer har typisk det til fælles, at de har en kort eller mellem-lang videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Stigningen i medlemstallet er sket samtidig med, at antallet af medlemsorganisationer i FTF over ti år er faldet fra 106 til nu 81 organisationer. Årsagen til den udvikling er dels fusioner mellem FTF-organisationerne, dels at nogle organisationer har valgt at fusionere med LO- eller AC-organisationer eller at stå helt uden for de tre hovedorganisationer AC, FTF og LO.

Men til trods for, at der altså også er organisationer som Søfartens Ledere og Luftfartsfunktionærerne, der er trådt ud af FTF-fællesskabet, er det samlet lykkedes at have et stigende medlemstal.

God rekrutteringsindsats
Det er iøjnefaldende, at FTF’s medlemsorganisationer generelt har rigtig godt tag i de unge medlemmer, mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der er glad for medlemsfremgangen:

”Organisationerne arbejder benhårdt på både at levere 'fagforening classic', hvor man sikrer gode løn- og ansættelsesforhold, og samtidig tilbyder medlemmerne fællesskaber omkring faglig udvikling. Her rammer de et rigtigt godt mix, der er relevant i forhold til nutidens arbejdsmarked. Jeg tror, at det er helt afgørende, at medlemmerne oplever et fællesskab om en faglig identitet, der tager udgangspunkt i deres uddannelse", siger hun.

"FTF’s medlemsorganisationer har meget fokus på rekruttering og fastholdelse, heriblandt hvervning af unge. Det kræver en stor indsats, men det er rigtig positivt, at unge kan se værdien i et medlemskab og vælger aktivt at organisere sig. Det lover godt for fremtiden, men der er ingen tvivl om, at der skal kæmpes benhårdt for at fastholde de nuværende medlemmer og tiltrække nye”, siger FTF-formanden.