Rehabilitering – nu også på beskæftigelsesområdet

Rehabilitering har siden reformen i 2013 været et nøgleord i mange kommuners beskæftigelsesindsats. Men hvad er beskæftigelsesrettet rehabilitering, hvordan er praksis i jobcentrene, og hvilke udfordringer møder vi, når vi skal hjælpe medlemmerne?

Bliv opdateret på den nyeste praksis og forskning inden for arbejdsrettet rehabilitering.

04.11.2019
Kurser

FTF's kursusaktiviteter bliver en del af Konventum, tilmelding foregår derfor fremadrettet via Konventum. TILMELD DIG HER 

Det får du ud af kurset:
Vi går i dybden med begrebet arbejdsrettet rehabilitering og de politiske intentioner, der ligger bag. Du får konkret viden om praksis inden for området, og hvilke udfordringer, der er, så du kan yde den bedst mulige vejledning til dine medlemmer. 

Det arbejder vi med:

  • Forskning i rehabilitering på beskæftigelsesområdet
  • De kommunale rehabiliteringsteam – reformen om fleksjob og førtidspension
  • Praksis ift. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
  • Rehabiliterende indsatser på beskæftigelsesområdet
  • Hvilke udfordringer ser vi med arbejdsrettet rehabilitering 

Med afsæt i underviseren, Tanja Dalls, egen forskning i beskæftigelsesrettet rehabilitering, jobcenterpraksis samt sygemeldte borgeres erfaringer og perspektiv, drøfter vi de konkrete udfordringer, der opleves i det daglige arbejde med sygemeldte borgere og samarbejdet med jobcentret.

Vi inddrager cases, og der vil være plads til erfaringsudveksling og videndeling. Endelig vil vi drøfte forslag til tilpasninger og ændringer.

Kurset retter sig mod: 
Socialrådgivere, konsulenter og andre i medlemsorganisationerne, der vejleder og bistår medlemmer i forbindelse med sygdom og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

FTF's kursusaktiviteter bliver en del af Konventum, tilmelding foregår derfor fremadrettet via Konventum. TILMELD DIG HER