Ny dagpenge-model for freelancere på plads

Regeringspartierne, S og DF har indgået en aftale om en ny dagpenge-model, der giver freelancere og andre atypisk beskæftigede ret til dagpenge på lige fod med lønmodtagere. Glædeligt at alle a-kassemedlemmer nu får mere lige adgang til dagpenge, mener FTF, der har været med til at udforme de nye vilkår.

Dagpengesystemet skal understøtte et fleksibelt arbejdsmarked. Den skarpe opdeling af lønmodtagere og selvstændige harmonerer dårligt med fremtidens arbejdsmarked, hvor mange har skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer, siger FTF-formand, Bente Sorgenfrey. (Foto: Jesper Ludvigsen)

16.02.17
FTF nyhed

Freelancere og løst tilknyttede til arbejdsmarkedet har længe haft det problem, at de ikke er blevet regnet som lønmodtagere i klassisk forstand med ret til dagpenge. Det gælder fx for mange IT-professionelle, musikere og skuespillere - fordi de er blevet registreret som selvstændige med honorarindkomst, har de ikke kunnet få dagpenge mellem de løse job, som udgør et grundvilkår på netop deres arbejdsmarked.

Den skævhed bliver der omsider rettet op på: Regeringspartierne har i dag sammen med S og DF indgået en aftale, der gør op med forskelsbehandlingen mellem lønmodtagere og freelancere. De to grupper vil fremover få lige ret til dagpenge, bl.a. ved at freelancerne fremover vil blive beskattet som lønmodtagere.

Politikerne har lagt sig tæt op ad anbefalingerne fra en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet. I gruppen har arbejdsmarkedets parter, herunder FTF, været med til at udarbejde anbefalingerne.

Nye dagpengeregler for atypisk ansatte

Overordnet skal aftalen sikre:

· et mere moderne og fleksibelt dagpengesystem, som kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer · et mere enkelt og klart regelsæt, som giver større vished og forudsigelighed om rettigheder for de selvstændige og atypisk beskæftigede.

De ny regler skal træde i kraft 1. juli 2018.

Understøtter et moderne arbejdsmarked
FTF's formand Bente Sorgenfrey er tilfreds med aftalen. Hun finder det meget tilfredsstillende, at regeringen og forligspartierne loyalt følger de anbefalinger, som arbejdsmarkedets parter har afgivet i enighed sammen med embedsmændene.

"Dagpengesystemet skal understøtte et fleksibelt arbejdsmarked. Den skarpe opdeling af lønmodtagere og selvstændige harmonerer dårligt med fremtidens arbejdsmarked, hvor flere vil veksle mellem lønmodtagere, freelancere og selvstændig virksomhed. Det er et klart fremskridt, at freelancere nu får bedre vilkår", siger Bente Sorgenfrey.

Ens regler for lønmodtagere og selvstændige
Aftalen betyder, at reglerne for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende bliver harmoniseret. Eksempelvis får selvstændige, der lukker deres virksomheder, dokumentere et skattemæssigt overskud på 218.616 kr. inden for tre år for at optjene dagpengeret - på linje med lønmodtagerne. Hidtil har selvstændige kunnet opnå dagpenge blot ved at lukke en virksomhed uden indtjening i flere år.

Samtidig gøres det langt lettere at dokumentere lukning af en virksomhed og søge om dagpenge. Desuden vil både overskud som selvstændig og indtægter som lønmodtager kunne lægges sammen for at tilgodese optjeningskravet.

Selvstændige, der bliver ledige vil også få dagpengesatsen beregnet på samme måde som lønmodtagerne - uden en sikret minimumssats.