LO, FTF og AC: Præcisering af reglerne om førtidspension kalder på flere forbedringer

LO, FTF og Akademikerne kvitterer for lovforslaget, der er et skridt i den rigtige retning. Der er nu politisk vilje til at sikre en mere kvalitativ og målrettet indsats, så borgerne ikke udsættes for perspektivløse ressourceforløb og unødigt langvarig sagsbehandling. Men hvis vi skal leve op til intentionen bag reformen og dæmme op for den aktuelle uhensigtsmæssige praksis i kommunerne, er der behov for yderligere ændringer i loven