EU-Kommissionen: Danmark er økonomisk duks – men er for dårlige til at integrere flygtninge og indvandrere

I går kom EU-Kommissionen med sine henstillinger til medlemslandene, som en del af Det Europæiske Semester, der følger den økonomiske udvikling i EU-landene. Danmark er duks med meget få bemærkninger fra Kommissionen.

23.05.17
EU-info

Kommissionen havde smilene fremme i går, da den præsenterede henstillingerne til medlemslandene, som en del af Det Europæiske Semester (læs mere om det her).

Over en bred kam går det fremad med beskæftigelsen og økonomien i medlemslandene med vækst i samtlige lande og den højeste beskæftigelsesgrad i EU siden før krisen. Dog er der i følge Kommissionen stadig brug for reformer af både økonomien og arbejdsmarkedet bredt set. 

Det fremhæves på den anden side, at dette skal ske på en social balanceret måde, i tråd med Kommissionens såkaldte refleksionspapir om EU's sociale dimension. Desuden fremhæves søjlen for sociale rettigheder som et centralt pejlemærke. Læs mere her.

Lad os dykke ned i, hvad Kommissionen siger om Danmark.

Danmark skønnes at leve op til kravene i vækst- og stabilitetspagten i 2017 og 2018. Vi er således dukse i forhold til de økonomiske krav i pagten, vi selv frivilligt har tilsluttet os.

På arbejdsmarkedsområdet har Kommissionen disse tre budskaber:

Kommissionen roser arbejdsmarkedsreformerne, som vurderes generelt at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Dog fremhæves det, at der i forhold til indvandrere og flygtninge bør gøres mere for at få disse grupper ind på arbejdsmarkedet. Trepartsaftalen fra sidste år fremhæves som et eksempel, der dog kun hjælper nyligt ankomne.

Andre marginaliserede grupper (unge med få kvalifikationer samt seniorer) bør også adresseres, lyder det.

Et andet nedslagspunkt er spørgsmålet om produktivitet. Kommissionen anerkender, at produktiviteten relativt set er høj i Danmark. Dog falder produktivitetsfremgangen, særligt i service- og hjemmemarkedssektorer. Konkret påpeges det, at der er konkurrencebarrierer i transport og detail.

Interessant er det, at der i Kommissionens ordvalg i år lægges vægt på at bekæmpe ulighed samt at skabe sociale fremskridt.

Beskæftigelseskommissær Thyssen siger således:

"I år er omdrejningspunktet for vores vurdering at bekæmpe uligheden. Vi har vendt ryggen til krisen og går i gang med næste kapitel – det sociale kapitel. Nu hvor der er kommet gang i økonomien, skal vi arbejde på atter at skabe muligheder for dem, der blev ladt i stikken, og følge med behovsudviklingen hvad angår faglige kompetencer ved at investere i uddannelse og oplæring af høj kvalitet. Stigninger i produktiviteten bør give sig til udtryk i større lønninger. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan indfri vores løfte om at skabe bedre levestandarder for alle."

Den europæiske faglige sammenslutning, EFS, hvor også dansk fagbevægelse sidder med, modtager henstillingerne med en blandet reaktion. Blandt andet ønsker man, at der lægges op til at skrue op for det offentlige forbrug i en række større EU-lande, ligesom man mener, der skal gøres mere ved korttidsansættelser i en række lande. Læs mere her.