En praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde

For at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder er det nødvendigt at mainstreame. En ny guide inspirerer til at arbejde med mainstreaming.

11.03.11
Notat
AF

Denne guide henvender sig først og fremmest til de mange, der arbejder med politisk analyse, politisk udvikling og politisk formidling i de politiske partier. Guiden er fremstillet på opfordring af floketingspolitikere, der ønsker at kvalifere mainstreamingindsatsen i Danmark Guiden tjener til at inspirere til en systematisk og professionel inddragelse af køns- og ligestillingspolitiske data og analyse i det lovforberedende arbejde. Alt sammen med det formål at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder.