Behov for vejledning om at ændre sats i barselsdagpenge

Positivt at beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge skal foregå digitalt via Ind-komstregistret. Imidlertid har medlemmerne behov for vejledning af Udbetaling Danmark om mulighed for at få ændret dagpengesats.

05.02.18
Høringssvar

FTF har fået udkast til ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. og ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. i høring og har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. 

Det er positivt, at Udbetaling Danmark fremover skal kunne benytte oplysninger fra indkomstregistret i barselssager, således at opgørelse af beskæftigelseskravet i langt de fleste tilfælde kan foregå digitalt, og at et medlem af en a-kasse får mulighed for få ændret den sats, der ligger til grund for udbetaling af barselsdagpenge, når pågældende ville være berettiget til en højere sats efter lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. § 15, stk. 2 i udkastet til bekendtgørelse.

Udbetaling Danmark bør imidlertid pålægges en forpligtelse til at yde konkret vejledning om muligheden for at anmode om at få ændret sin sats for barselsdagpenge i de situationer, hvor det kan være relevant. Det kan fx være i de situationer, hvor medlemmet af en a-kasse har et arbejdsophør i løbet af barselsperioden. Det er de færreste medlemmer af en a-kasse, der bliver opmærksomme på, at deres arbejdsophør kan have betydning for deres ret til barselsdagpenge. Det er derfor ofte først i forbindelse med en senere kontakt til a-kassen i anden sammenhæng, at de bliver opmærksomme på dette.