Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats

Aftalen om forenkling er et gennembrud i beskæftigelsespolitikken og vil give kommuner og a-kasser nye muligheder for en individuelt tilpasset beskæftigelsesindsats til gavn for arbejdsmarkedet. A-kasserne får mulighed for at overtage indsatsen i de første tre måneders...

Kvinder haler ind på mænds løn

Forskellen mellem kvinders og mænds gennemsnitlige timeløn er faldet med ca. en fjerdedel på ni år, primært fordi flere kvinder får vellønnede job. Til gengæld rokker den uforklarede lønforskel sig ikke ud af stedet, viser ny rapport.