Endelig: Bedre dagpengevilkår for freelancere

En stor gruppe af freelancere blandt fx IT-professionelle, musikere og skuespillere har nu udsigt til at få ret til dagpenge på lige fod med andre lønmodtagere. Reglerne for freelancere og selvstændige har længe været helt ude at trit med det moderne arbejdsmarked. Det...

Ungdomsgarantien: Hvad kan man få for 6,4 milliarder Euro?

Kommissionen plejer at fremhæve ungdomsgarantien, som skal få unge især i Sydeuropa ud af arbejdsløshed, i skåltaler, når EU's resultater skal fremhæves. Men det bør den holde sig fra. Det er budskabet fra EU’s revisorer, som i dag kommer med kritik af programmet....

OECD: Flere usikre job skaber øget ulighed og skader væksten

OECD, IMF, Verdensbanken og FN er enige om, at økonomisk ulighed skader vækst og velfærd. Flere usikre job for freelancere, vikarer, der har ringe løn- og arbejdsvilkår, er skadeligt og øger uligheden, fastslår OECD nu. Ny dagpengeløsning for freelancere er en del af...

Aktuel mangel på FTF’ere og ledige i arbejdskraftreserven

Der er en aktuel mangel på 13 FTF-stillingsbetegnelser samtidig med, at der er ledige i arbejdskraftreserven. Derudover er der en enkelt stillingsbetegnelse med paradoksproblemer, samt to stillingsbetegnelser hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

FTF: Tiltrængt med rettigheder for syge borgere

Den nye initiativpakke, der skal forbedre ressourceforløb for syge borgere, er et skridt i den rigtige retning, mener FTF. Pakken gør op med, at borgere kan sendes i absurde arbejdsprøvninger på trods af et dårligt helbred. Godt - men langt fra tilstrækkeligt, mener...