Regeringsudspil går ikke hele vejen

Regeringens udspil om ny helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer indeholder gode initiativer, men er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Det gør ikke for alvor op med siloerne og den økonomiske kassetænkning i kommunerne, og det giver ikke borgere...

Nyt handicapudspil sikrer flere i arbejde

Det er glædeligt, at regeringen i samarbejde med parterne vil se på at udvikle et kompetencekort til personer med handicap, og at regeringen foreslår at fjerne aldersgrænse og understøtte smidigere overgange mellem uddannelse og job i forhold til hjælpemidler.

Aftale om forenklet beskæftigelsesindsats

Aftalen om forenkling er et gennembrud i beskæftigelsespolitikken og vil give kommuner og a-kasser nye muligheder for en individuelt tilpasset beskæftigelsesindsats til gavn for arbejdsmarkedet. A-kasserne får mulighed for at overtage indsatsen i de første tre måneders...