Vi skal ikke konkurrere på elendighed

Det er ikke politikerne, der skal fastsætte en mindsteløn. Det skal arbejdsmarkedets parter nok selv klare. Men vi er nødt til at udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis modellen fortsat skal eksistere og opfylde sit mål om at regulere vilkårene på det danske arbejdsmarked. Det skriver jeg i Børsen i dag.

23.09.14
Bentes Blog
AF

Børsens lederskribent går (d. 18.9) hårdt i rette med mit forslag om, at vi skal diskutere, hvordan alle på det danske arbejdsmarked kan blive omfattet af en mindsteløn.

Lederskribenten fremfører, at ”mindsteløn er skadelig snak” og forklarer, at det vil ”betyde en højere gennemsnitlig løn for de mennesker, der er i arbejde”. Det sidste har lederskribenten ganske ret i.

Det skal ikke forveksles med, at jeg går ind for en lovbestemt mindsteløn, som politikerne sætter, som det fx sker i Tyskland og de fleste andre lande i EU.

Af og til skal man imidlertid udvikle for at bevare, og vi skal turde udvikle den danske overenskomst-model, så den passer til nutiden. Og opfylder sit mål.

Målet er jo lige præcis at sikre, at vi har ordnede forhold på arbejdsmarkedet – og sætte en stopper for det grå arbejdsmarked, der underbyder overenskomsterne – ved fortsat at udbrede overenskomsterne og deres dækningsgrad.

Alle danske fagforeninger burde være enige i det mål. Arbejdsgiverne burde også være enige i, at deres egne overenskomster bliver fulgt, så de pæne virksomheder ikke bliver udkonkurreret af usolidariske virksomheder, der vil konkurrere på elendighed og underbetaling.

Social dumping i luften
FTF repræsenterer fx kabinepersonalet i SAS, hvor man tydeligt mærker den unfair konkurrence.

Vi kan fx lade os inspirere af Norge, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler en overenskomst, der efterfølgende via et nævn udbredes til at gælde hele branchen. Det er et effektivt værktøj mod løndumping blandt udenlandske arbejdere, der opholder sig i landet, fremfører bl.a. LO i Norge.

Den danske model er under pres. Det danske arbejdsmarked er under pres. Det samme er lønmodtagere over hele Europa. Løndumping fra øst underminerer de løn- og arbejdsforhold, som vi har tilkæmpet os igennem årtier.Vi skal ikke vende det blinde øje til.

EU presser den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler løn- og arbejdsvilkår. En række domme fra EU-domstolen svækker konfliktretten mv. Og den nyvalgte formand for EU Kommissionen Jean-Claude Juncker har netop sagt, at han ønsker en mindsteløn i alle 28 EU-lande. Han er ikke bange for at diskutere det. Og det skal vi heller ikke være.

Det er ikke politikerne, der skal fastsætte en mindsteløn. Det skal arbejdsmarkedets parter nok selv klare. Men vi er nødt til at udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis modellen fortsat skal eksistere og opfylde sit mål om at regulere vilkårene på det danske arbejdsmarked.

Dette indlæg er et svar på en leder i Børsen bragt d. 18.9, som kan læses her.