Danmark har ikke høj skat

Lad os få nuancerne med i skattedebatten. Det danske skatteniveau er ikke så højt, som det fremstilles, og skat er en rigtig god investering – både for virksomheder og borgere. Det skriver jeg i dag i Politiken.

07.04.15
Bentes Blog

Vi hører igen og igen, at vi lever i verdens hårdest beskattede land, og at skatten er det primære problem for virksomheder i Danmark.  Skat fremstilles som en byrde, og vi bliver tudet ørene fulde af fordrejede tal.

Men kigger man nærmere efter er virksomhedsbeskatningen lav, og skatten på arbejde helt på linje med vore nabolande. Dertil er virksomhederne dybt afhængige af en række offentlige ydelser, der er betalt over skatten.

Lige før nytår kårede erhvervsmagasinet Forbes Danmark til verdens mest erhvervsvenlige land. En kåring der står noget i modsætning til de dommedagsudsagn, man ofte hører om vores lille land. Det er efterhånden velkendt, at vi har lav korruption og et velfungerende arbejdsmarked, men hvad der mere overraskende i Forbes-undersøgelsen er, at vi har den 12. laveste beskatning af virksomhederne blandt de 146 lande i undersøgelsen. Vores virksomhedsskat er altså i verdensklasse. Ifølge Produktivitetskommissionen er den effektive maginalbeskatning af virksomhederne i Danmark da også kun 14.7 pct., mens den i fx Storbritannien er hele 27,4 pct.

Produktivitetskommissionen: Danmarks skat ligner andre landes

Men så personskatterne? Nej heller ikke her er billedet helt så entydig, som det fremstilles. I Danmark betaler vi alt over skattebilletten, mens man i mange andre lande har obligatoriske sociale bidrag ved siden af skatten. Ifølge OECD er billedet helt anderledes, når de sociale bidrag medregnes. I Tyskland udgør personskat og socialt bidrag 60 pct. af arbejdsindtægten, i Sverige 48 pct., 43,6 pct. i USA og blot 42,5 pct. i Danmark. Selv når høje danske skatter på forbrug som moms mv. indregnes, så afviger Danmark ikke fra normalen. Produktivitetskommissionen konkluderer da også, at ”Danmark synes ikke at have en specielt hård marginalbeskatning sammenlignet med det øvrige Nordeuropa…”.

Dertil mangler alle de ting, man så derudover har brugerbetaling på i andre lande. F.eks. bruger amerikanske forældre en stor del af deres arbejdsliv på at spare op til børnenes uddannelse – særligt hvis de skal på universitetet. Ser man på udgifterne til børnepasning, bliver Danmark pludselig et billigt land at bo i. I Danmark udgør udgifterne til børnepasning knap 9 pct. af familiernes indkomst, mens børnepasning i USA og Storbritannien udgør ca. en fjerdedel af indkomsten – for slet ikke at tale om Schweiz, hvor hele 35 pct. af indkomsten går til børnepasning.

Noget helt andet og mindst lige så væsentligt er, hvad får vi så for vores skattekroner, og kan skatten ikke vise sig at være investeringen værd – også for landets virksomheder? Det er fx afgørende for virksomhederne, at vi har god infrastruktur, så varer og personer kan transporteres. Det er afgørende, at vi har et godt sundhedsvæsen, så medarbejderne kan blive hurtigt raske.  Det er essentielt, at vi har gode uddannelser, så vi også i fremtiden har arbejdskraft i verdensklasse. Det er også afgørende, at vi har gode daginstitutioner, så medarbejderne kan få deres børn passet. Alle ting, der i Danmark betales over skatten.

Lad os få nuancerne i skattedebatten med. Vores skatteniveau er ikke så højt, som det fremstilles, og skat er på en række områder en rigtig god investering – også for virksomhederne. 

Tilføjet den 10. april kl. 20.30:

Da jeg har oplevet mange spørgsmål til tallene i denne blog, har vi valgt at lave en gennemgang af baggrunden for dette indlæg. Læs mere i notatet her.