14.03.17 | FTF nyhed

Dumt at tvinge alle voldsofre til at politianmelde børn, unge og patienter

Stigning i antallet af offentligt ansatte, der politianmelder vold på jobbet: FTF kræver nye regler for voldsoffererstatning, obligatoriske ansvarsforsikringer, flere personaleressourcer samt en bedre forebyggende indsats mod vold på jobbet.

07.11.16 | FTF nyhed

10 mio. kr. til voldsforebyggelse er tiltrængt

Ny satspuljeaftale sikrer 10 mio. kr. til at forebygge vold og trusler på arbejdspladserne. Meget positivt, mener FTF, der håber, at pengene målrettes de særligt ramte faggrupper fx sygeplejersker, politifolk, lærere og pædagoger.

05.10.16 | FTF nyhed

Ny digital værktøjskasse skal styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen

Knap 6 ud af 10 har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads, viser ny undersøgelse. En ny digital værktøjskasse skal bidrage til bedre mental sundhed ved at give medarbejdere, ledere og kollegaer viden om og værktøjer til at forebygge og håndtere...

04.05.16 | FTF nyhed

FTF byder respektpakke velkommen

Justitsministerens nye respektpakke indfører skærpede straffe for vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte og deres familier.

27.04.16 | FTF nyhed

Ny vejledning om erstatning: Færre politianmeldelser af børn og demente

Voldsramte ansatte, der søger erstatning, kan undlade at politianmelde fx børn, demente og psykisk syge ud fra pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn. Det fastslår Justitsministeriet i ny vejledning. FTF er positiv og anbefaler desuden, at der indføres...

08.01.16 | FTF nyhed

Respektpakke skal beskytte offentligt ansatte mod vold

FTF’s formand ser frem til den respektpakke, som justitsministeren nu har fremrykket efter en voldsom tumult på Slagelse Sygehus. Pakken skal også handle om at forebygge vold og trusler mod de offentligt ansatte, mener FTF.

04.01.16 | TR-info

Arbejdsgivere skal beskytte ansatte mod vold i fritiden

Den 1. januar trådte nye regler om vold efter arbejdstid i kraft. Arbejdsgivere skal fra nu af forebygge vold og trusler mod ansatte uden for arbejdstiden med blandt andet retningslinjer og vejledning.

07.10.15 | FTF analyse

Regeringens besparelser på forebyggelse af vold koster dyrt

Regeringen lægger i finanslovsudspillet for 2016 op til at skrotte en politisk aftale fra februar 2015, som blandt andet skulle sikre en forebyggende indsats mod vold på jobbet. Samtidig viser en ny undersøgelse, at hver tiende FTF’er har været udsat for fysisk vold på...

06.10.15 | FTF nyhed

Løkke glemte lønmodtagerne

Statsministeren vil have flere i arbejde, og det er godt, men Løkke glemmer helt danskernes arbejdsmiljø, hvor det på FTF-området nu er hver tiende, der lider af alvorlig stress - ifølge helt nye tal.

18.09.15 | Bentes Blog

Søren Pind må i aktion: Skal politiet overbebyrdes med anmeldelser?

Det er grotesk, at voldsramte ansatte skal politianmelde børn, demente og psykisk syge for at opnå erstatning. Justitsminister Søren Pind må gribe ind, så politiet ikke overbyrdes med hundredvis af anmeldelser. Og Pind må sørge for, at Erstatningsnævnets igen giver...