Nu ligestiller loven psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Et stort flertal i Folketinget har besluttet at sidestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra i dag. Det er på tide, mener FTF, der håber på flere tiltag til at hjælpe arbejdspladser til bedre psykisk arbejdsmiljø.

15.04.13
FTF nyhed

I dag bliver det psykiske og fysiske arbejdsmiljø stillet lige. Et stort flertal i Folketinget har vedtaget at sidestille de to i Arbejdsmiljøloven, og ændringerne træder i kraft i dag.

Nu står det helt klart, at loven både dækker det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Det er på høje tid og en rigtig god nyhed, at det psykiske arbejdsmiljø bliver anerkendt i loven.

Det mener Bente Sorgenfrey. Hun er formand for FTF, hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte, der længe har arbejdet for og ønsket en ligestilling af de to områder.

Indsatsen for bedre psykisk arbejdsmiljø har længe haltet efter det fysiske arbejdsmiljø.

"Der er ikke tvivl om, at der i dag er mindst lige så store udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø som med det fysiske," siger Bente Sorgenfrey.

"Derfor er beslutningen om en ligestilling i loven et vigtigt signal om, at problemer med vold, trusler, stress og mobning skal tages alvorligt," tilføjer hun.

Flere tiltag for at ligestille de to
Ændringen i loven er et af tre initiativer, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) tog hul på i august 2012. De tre initiativer skulle alle skubbe på for en større ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Målet er, at initiativerne generelt skal gøre det psykiske arbejdsmiljø bedre. Konkret skal de også hjælpe arbejdspladser, der ikke selv kan løse problemer med psykisk arbejdsmiljø. Der er ifølge Bente Sorgenfrey brug for, at den nye lov bliver fulgt op af de andre initiativer fra august.

Ministeren er i øjeblikket ved at kigge på udkastet til en ny ordning om rådgivning. I udkastet er der kun lagt op til, at virksomheder med problemer med mobning og sexchikane skal have rådgivning udefra.

Det er ifølge FTF ikke nok. Bente Sorgenfrey peger på, at problemer med stress, vold og trusler om vold kan være så store, at det også kræver hjælp eller rådgivning fra andre.

"Vi har behov for mere end gode signaler, hvis indsatsen virkelig skal rykke noget. Jeg håber derfor, ministeren vil sikre værktøjer til de arbejdsplader, der ikke selv kan løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø," siger hun.

Få påbud om hjælp til det psykiske
Tallene for påbud om rådgivning viser tydeligt, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø stadig ikke er lige. 18 procent af arbejdspladserne med problemer med det fysiske arbejdsmiljø vil fremover få pålagt hjælp udefra af Arbejdstilsynet. Til sammenligning vil kun fem procent af dem der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø, få pålagt hjælp af eksperter udefra.

Vi har behov for mere end gode signaler, hvis indsatsen virkelig skal rykke noget.

FTF's formand Bente Sorgenfrey

Der er ingen saglige grund til en så stor forskel. Erfaringer viser, at arbejdspladserne har sværest ved at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Det viser en evaluering fra 2009 blandt virksomheder, der har fået besked på at få ekstern hjælp. Et flertal mener, at rådgivning og hjælp især er vigtig for at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor har en samlet fagbevægelse kritiseret ministerens udkast til en ny ordning for rådgivning. Der er ikke tale om reel ligestilling af det fysiske og psykiske, lyder det fra fagbevægelsen. Arbejdsgiverne er til gengæld tilfredse med udkastet. Ministeren skal nu tage endelig stilling.