FTF: Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Arbejdet flyder mere og mere ind over grænsen til vores privatliv, viser en ny undersøgelse fra FTF. Vi har fået mere frihed og ansvar – og samtidig æder arbejdet sig i stigende grad ind på vores personlighed og fritid. Det er på høje tid, at arbejdspladserne tager hånd om fænomenet, som belaster mange, mener FTF.

Først blev de rent fysiske grænser mellem job og fritid opløst i takt med, at flere og flere fik mulighed for at arbejde videre i fritiden med mobil og bærbar pc.

Nu breder arbejdet sig også mentalt set ind over vores privatliv og personlighed, fx ved at konstante bekymringer over arbejdet suger ressourcer ud af privatlivet.

Den mentale grænseløshed har bredt sig i en grad, så det er blevet en alvorlig belastning, viser en ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF.

Det er på høje tid, at både arbejdspladser og politikere stopper op og sætter rammer, der kan forebygge de negative følger af grænseløsheden, mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Gode råd om grænseløshed
FTF har i en ny guide samlet en lang række konkrete gode råd til, hvad medarbejdere og ledere kan gøre hver især og sammen på arbejdspladserne for at forhindre de dårlige sider af grænseløst arbejde og fremme de positive. 

Pligtlæsning for ny Ledelseskommission
God ledelse er afgørende for, at grænseløst arbejde kommer til at fungere godt, konkluderer FTF’s rapport. Bente Sorgenfrey opfordrer derfor regeringens kommende Ledelseskommission om offentlig ledelse til at sætte grænseløshed i arbejdslivet på dagsordenen.

”FTF’s nye undersøgelse bør være pligtlæsning for regeringens nye Ledelseskommission. Både kommissionen og arbejdsgiverne bør have som ambition at dæmme op for de belastende sider af grænseløsheden”, siger Bente Sorgenfrey.  

LÆS OGSÅ: FTF: Sæt rammer for det grænseløse arbejde
LÆS OGSÅ: Grænseløst arbejde udfordrer arbejdsmiljøet

SE VIDEO: