Øget indflydelse på jobbet giver bedre arbejdsmiljø

Et af de klareste pejlemærker for succesfulde arbejdsmiljøindsatser er, at medarbejderne får øget indflydelse på deres arbejde, viser nyt forskningsoverblik fra NFA. Vigtigt, at vi fremover bruger medarbejdernes viden til at udvikle den offentlige sektor, mener FTF.

"For tiden er der stor debat om udviklingen af hele den offentlige sektor. Det er kun logisk, at vi bruger medarbejdernes viden og ressourcer, for de kender problemerne indefra gennem deres daglige arbejde,", siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

09.05.17
FTF nyhed

En af de indsatser, som har den tydeligste positive effekt på arbejdsmiljøet, er at give medarbejderne større indflydelse på deres eget arbejde. Det viser et forskningsoverblik, hvori forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemgået 31 videnskabelige oversigtsartikler. De trækker på viden fra knap 600 danske og internationale studier af organisationsrettede arbejdsmiljøindsatser.

At forbedre arbejdsmiljøet er en svær opgave, og mange indsatser har enten ingen effekt eller direkte negativ effekt på arbejdsmiljøet. Men der er flere gode grunde til, at medarbejderinddragelse har en tydelig positiv effekt, forklarer Birgit Aust, seniorforsker ved NFA og en af forskerne bag rapporten.

"Medarbejderne er typisk dem, der ved mest om de opgaver, de udfører. Derfor er det en god idé at spørge dem meget detaljeret for at høre, hvad der virkelig fungerer. Det kan i sidste ende give et bedre tilpasset løsningsforslag," siger hun.

FTF: Medarbejderne afgørende for udviklingen af den offentlige sektor
Rapportens resultater viser med al tydelighed, hvorfor man bør tage medarbejderne med på råd, mener formand for FTF Bente Sorgenfrey. Samtidig bør vi ikke begrænse os til kun at bruge medarbejdernes viden til at udvikle deres egne arbejdspladser, understreger hun.

"For tiden er der stor debat om udviklingen af hele den offentlige sektor. Det er kun logisk, at vi bruger medarbejdernes viden og ressourcer, for medarbejderne ved igennem deres daglige arbejde, hvilke problemer der er i den virkelige verden," siger hun.

Regeringen søsatte i april arbejdet med den nye Sammenhængsreform og Ledelseskommission. Målet er færre regler og bedre ledelse og samarbejde i den offentlige sektor. For at det skal lykkes, er medarbejdernes stemme afgørende, siger Bente Sorgenfrey, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

"Det er medarbejderne, der i sidste ende skal sørge for, at reformen får et liv ude på arbejdspladserne. Bliver de hørt og får reel medindflydelse, vil det både styrke kvaliteten af de anbefalinger, kommissionen når frem til, og gavne arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser," siger hun.

Føler sig hørt og respekteret
Ifølge NFA's rapport kan medarbejderinddragelsen i konkrete arbejdsmiljøindsatser blandt andet ske ved at give mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden eller ved at oprette medarbejdergrupper, som selv udvikler forslag til at forbedre arbejdsmiljøet.

Tre indsatser der virker

Forskerne konkluderer i rapporten, at tre typer af indsatser giver positive effekter på enten arbejdsmiljø, helbred og/eller tilknytningen til arbejdsmarkedet.

De tre typer er:
1. Indsatser som fokuserer på mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, herunder især indflydelse på egen arbejdstid.
2. Indsatser som generelt øger medarbejdernes indflydelse på eget arbejde, fx medarbejdergrupper, som selv udvikler forslag til forbedring af arbejdsmiljøet.
3. Indsatser som introducerer nyuddannede til deres nye arbejdsplads.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Seniorforsker Birgit Aust mener, at der er mange positive effekter ved medarbejderinddragelse.

"Ved at spørge medarbejderne, sikrer man både høj relevans og bedre løsninger. Selve inddragelsen kan også være en god idé i sig selv, for så føler medarbejderne sig hørt og respekteret, hvilket giver dem et større ejerskab over indsatserne," siger seniorforskeren.

Samtidig peger overbliksartiklen på, at det er en fordel, hvis arbejdsmiljøindsatsen er motiveret af andet og mere end økonomi. Hvis medarbejderne oplever, at deres ve og vel og den gode løsning af kerneopgaven er i centrum for indsatsen, frem for blot et ønske om at reducere udgifter, er det mere sandsynligt, at de også føler sig ordentligt inddraget.

Helikopterperspektiv på arbejdsmiljøet 
Rapporten fra NFA giver et helikopterperspektiv på de indsatser, der virker, men kan ikke bruges som detaljeret guide, siger Birgit Aust.

"Vi ser tre områder, hvor der er flere positive resultater end negative, men indsatsen skal under alle omstændigheder tilpasses den enkelte arbejdsplads med inddragelse af medarbejdernes viden," siger hun.

De procesmæssige faktorer, som ifølge rapporten ser ud til at være afgørende for en succesfuld gennemførelse af arbejdsmiljøforbedrende indsatser, er:
· Støtte fra ledelse 
· Godt samarbejde med alle involverede og opmærksomhed på indsatsen

Faktorer som udgør barrierer for arbejdsmiljøindsatser er:
· Mangel på ressourcer (personale, økonomi, materialer)
· Manglende 'fit' mellem indsatsen og organisationens kultur
· Forstyrrende aspekter - fx nedskæringer og andre negative organisationsændringer eller krav om øget produktivitet uden hensyn til medarbejdernes helbred.

Få den seneste information om arbejdsmiljø på NFA's hjemmeside eller på FTF's temaside om arbejdsmiljø