For lidt tid til arbejdsmiljøet

Hver tredje arbejdsmiljørepræsentant mangler tid til sin indsats for et bedre arbejdsmiljø. Det viser en ny stor undersøgelse fra FTF.

Travlt på jobbet: Op mod hver anden arbejdsmiljørepræsentanterne har kun 0-2 timer til rådighed til arbejdsmiljøarbejdet om måneden, viser en ny undersøgelse fra FTF. (Foto: Jesper Ludvigsen)

06.09.17
FTF analyse

Hver anden arbejdsmiljørepræsentant oplever barrierer for sit arbejde ude på arbejdspladsen. Barriererne kan fx være for lidt tid, manglende uddannelse eller manglende prioritering fra ledelsen. Det viser en omfattende undersøgelse fra hovedorganisationen FTF foretaget blandt 4.000 arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med 16 af FTF's største medlemsorganisationer.

Download FTF Dokumentation 3

Download FTF Dokumentation: Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer

Blandt barriererne er den største synder manglende tid til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant; det angives af næsten hver tredje. Undersøgelsen peger på, at der ofte er en ikke-udtalt forventning om, at den enkelte arbejdsmiljørepræsentant selv finder tid til arbejdsmiljøarbejdet: I hvert fald har kun en tredjedel (34 procent) fået andre arbejdsopgaver reduceret i forbindelse med, at de er blevet arbejdsmiljørepræsentant.

En stor del (44 procent) af arbejdsmiljørepræsentanterne har kun mellem nul og to timer til rådighed til arbejdsmiljøarbejdet om måneden. Omkring hver tredje har tre til fem timer til rådighed. Kun hver fjerde har seks timer eller derover om måneden.

Manglende prioritering fra ledelsen
En anden udbredt barriere for arbejdsmiljøarbejdet er penge. Hver fjerde arbejdsmiljørepræsentant oplever, at der mangler penge til tiltag, der er nødvendige for at sikre det lokale arbejdsmiljø. En lige så stor andel oplever det som en barriere, at ledelsen ikke prioriterer arbejdsmiljøarbejdet.

Barrierer: Tid, penge og opbakning

Hvilke barrierer oplever du for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? (De fire mest udbredte blandt en lang række svarmuligheder)

Kilde: Undersøgelse af arbejdsmiljøarbejdet på FTF-området, FTF 2016

FTF's formand, Bente Sorgenfrey, understreger, at det er vigtigt, at man på arbejdspladserne nu prioriterer, at arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere har den nødvendige tid og de rigtige værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet.

"Flere og flere bliver psykisk belastede af deres arbejde - og her er virksomhedernes egen indsats helt central, hvis kurven skal knækkes. Vi ved også, at investeringer i et bedre arbejdsmiljø giver pengene to gange igen, så det er en gevinst for både virksomheden og medarbejderne at prioritere arbejdsmiljøet", siger Bente Sorgenfrey.