Finanslov: Regeringen sylter arbejdsmiljøet

Regeringen fortsætter de kraftige nedskæringer af Arbejdstilsynet, som får 21 mio. kr. mindre i 2018. Hvis finansloven vedtages, vil hver 6. medarbejder være sparet væk i løbet af de seneste fem år. Et elendigt sted at spare i en tid, hvor flere og flere ansatte belastes af dårligt psykisk arbejdsmiljø, mener FTF.

Antallet af årsværk (fuldtidspersoner) i Arbejdstilsynet er faldet perioden 2014-2021 (tal for 2019-2021 fra budgetoverslag i finanslovsforslaget).

31.08.17
FTF nyhed

Mens flere og flere ansatte belastes af dårligt psykisk arbejdsmiljø, fortsætter regeringen sin markante sparekurs på arbejdsmiljøområdet. Finanslovsforslaget for 2018 lægger op til at fortsætte de seneste års kraftige nedskæringer: Den samlede bevilling reduceres med 21 mio. kr. fra i år til næste år. *)

Psykisk arbejdsmiljø forværres

Samlet set er andelen af psykisk overbelastede steget med hele 16,8 procent siden 2012. I den offentlige sektor er andelen af overbelastede steget med 20,3 procent. Undervisning, daginstitutioner, hospitaler og politi er blandt de ti mest belastede brancher.

Nedskæringerne betyder bl.a. et indhug på 24 færre medarbejdere i Arbejdstilsynet. Dermed bliver den samlede reduktion af årsværk fra 2014-18 på 115 årsværk svarende til, at hver sjette medarbejder er sparet væk i løbet af de seneste fem år.

FTF's formand Bente Sorgenfrey finder det dybt bekymrende, at regeringen lægger op til at fortsætte de kraftige nedskæringer på arbejdsmiljøområdet i en tid, hvor det står værre og værre til med arbejdsmiljøet. Ifølge de seneste tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiger belastningerne i det psykiske arbejdsmiljø, og det gælder især for en række FTF-grupper i den offentlige sektor.

Bevidst syltning
"Det er helt uforståeligt, at regeringen med sit finanslovsforslag bare fortsætter de kraftige nedskæringer på arbejdsmiljøområdet. Der er mere end nogensinde brug for et stærkt Arbejdstilsyn", siger Bente Sorgenfrey.

Hun pointerer, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ved flere lejligheder, både i Folketinget og overfor Arbejdsmiljørådet, har understreget, at det nu nedsatte Ekspertudvalg om arbejdsmiljøindsatsen ikke er en syltekrukke. Samtidig har han selv problematiseret de store udsving i bevillingerne til tilsynsindsatsen.

"Stik imod ministerens forsikringer er det meget svært at se finanslovsforslaget som andet end en syltning af arbejdsmiljøet. Når regeringen vælger blindt at fortsætte de senere års voldsomme nedskæringer, indtil Ekspertudvalget kommer med sine anbefalinger næste sommer. Det sender et helt forkert signal til arbejdspladserne", siger Bente Sorgenfrey.

*) Besparelsen på de 21 mio. kr. er baseret på PL-regulering til 2018-tal ud fra Finansministeriets PL-tal i Finanslovsforslaget.