Nye tal: 370.000 lønmodtagere er stressede

Hvis ikke vi sikrer ordentligt arbejdsmiljø, kommer lønmodtagerne til at betale med deres helbred, frygter LO og FTF. 370.000 lønmodtagere er stressede, viser nye tal. Det må politikerne forholde sig til i valgkampen, mener de to hovedorganisationer, som har konkrete forslag til forbedringer.

04.06.15
FTF nyhed

Alt for mange bliver syge af stress. Cirka 370.000 lønmodtagere føler sig ofte eller hele tiden stressede, viser beregninger foretaget på baggrund af en helt ny opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt tal fra Danmarks Statistik. 27.000 lønmodtagere er blevet spurgt i NFA's undersøgelse. Tallet på 370.000 har aldrig været offentliggjort før.

Det viser NFA’s undersøgelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har spurgt 27.000 beskæftigede om deres arbejdsmiljø og helbred.

NFA har i denne uge offentliggjort de første resultater fra undersøgelsen. NFA har beregnet, at 14,55 procent af de adspurgte svarer, at de inden for de seneste to uger ofte eller hele tiden har følt sig stresset. Det tal har ikke været offentliggjort af NFA endnu, men FTF har fået det oplyst på forespørgsel. 

Af de lønmodtagere, der ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for de sidste to uger, angiver 94 procent arbejdet som en vigtig kilde til stress. 51 procent angiver arbejdet som hovedårsag til stress, mens 43 procent angiver, at årsagen til, at de er stressede, er en kombination af arbejde og private forhold.

Ifølge Danmarks Statistik er der i 2015 2,6 mio. lønmodtagere i Danmark. Det betyder, at andelen på 14,55 procent stressede udgør ca. 370.000.

(Faktaboks opdateret 4. juni kl. 11.11)

Det er helt afgørende, at vi sikrer, at mennesker ikke bliver syge af at arbejde, mener LO og FTF, som tilsammen taler på vegne af 1,5 mio. lønmodtagere. Dårligt psykisk arbejdsmiljø har alvorlige konsekvenser for den enkelte, familien og arbejdspladsen. Derudover er det lønmodtagerne, der får hjulene til at dreje rundt i samfundet og hver dag skaber værdi på deres arbejdspladser i både den offentlige og private sektor. Men det kan de ikke, hvis arbejdsmiljøet gør dem syge, påpeger næstformand for LO, Lizette Risgaard og formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Det er meget alvorligt, når flere end 300.000 lønmodtagere er stressede. Politikerne må gøre deres for at sikre rammerne for godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, blandt andet ved at sikre, at ledere uddannes i at håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvis vi vil opnå de andre politiske mål om at skabe flere arbejdspladser og bedre velfærd, er vi nødt til også at sikre, at man ikke bliver syg af at arbejde”, siger Bente Sorgenfrey.

1.400 døde

Hvert år kan 1.400 dødsfald relateres til stress. Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. 

Forslaget om at uddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø er et af i alt fire konkrete forslag om arbejdsmiljø, som de to hovedorganisationer har fremlagt i det fælles valgoplæg ”Sammen skaber vi værdi”.

Et andet forslag er at belønne de arbejdspladser, som gør det godt, og straffe dem, der har et dårligt arbejdsmiljø. Det sidste er vedtaget af Folketinget, men det er vigtigt også at få guleroden med, påpeger de to hovedorganisationer.

Et tredje handler om at oprette et rådgivningssystem, hvor arbejdspladser kan hente hjælp og rådgivning.

”I dag bruger de fleste arbejdspladser kun professionel hjælp til at løse problemer, når de har fået en række påbud. Det vil sige, at rådgivningen fungerer som en slags brandslukning. Med vores model forebygger vi i stedet for at lappe”, siger Lizette Risgaard.