Lav kvalitet og lille indflydelse på jobbet skaber stress

Højt arbejdstempo, stor arbejdsmængde, følelsesmæssige krav, lav kvalitet og mangel på indflydelse skaber stress blandt FTF’erne, viser ny stor undersøgelse. Brug for nye regler om psykisk arbejdsmiljø, mener FTF.

Arbejdspres vokser: Lav kvalitet rammer borgerne

Arbejdspres skader kvaliteten, viser nye tal: Kun 49 % af FTF’erne angiver, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Og kun 56 % vurderer, at de altid eller ofte har mulighed for at løse opgaverne på et fagligt forsvarligt niveau....

Udkast til bekendtgørelse om pulje til sporskifte - høringssvar

I bekendtgørelsen fastlægges retningslinjer for udmøntning af puljen til sporskifte under Trepartsaftale III. FTF mener, at ordningen kan bidrage positivt til forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet som følge af fysisk og psykisk nedslidning på jobbet. FTF...

FTF dokumentation tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger