30.10.18 | Notat

Regeringens digitaliseringsreform overser medarbejdere og ledere

Regeringen vil med en digitaliseringsreform udvikle af offentlige service med borgeren i centrum. Reformudspillet har høje ambitioner, men få konkrete bud på de vigtigste initiativer. FTF efterlyser konkrete uddannelsesindsatser til ledere og medarbejdere, som skal...

22.10.18 | Notat

Netværksmøder for næstformændene i MED-hovedudvalg - oktober 2018

FTF, OAO og FOA inviterer igen til netværksmøde for næstformænd i MED-udvalget

09.10.18 | Notat

Regeringsudspil går ikke hele vejen

Regeringens udspil om ny helhedsorienteret indsats overfor borgere med komplekse problemer indeholder gode initiativer, men er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Det gør ikke for alvor op med siloerne og den økonomiske kassetænkning i kommunerne, og det giver ikke borgere...

02.10.18 | Notat

Nyt handicapudspil sikrer flere i arbejde

Det er glædeligt, at regeringen i samarbejde med parterne vil se på at udvikle et kompetencekort til personer med handicap, og at regeringen foreslår at fjerne aldersgrænse og understøtte smidigere overgange mellem uddannelse og job i forhold til hjælpemidler.

01.10.18 | Notat

Temadag for medarbejderrepræsentanter på de to øverste MED-niveauer i regionerne - Kernen i MED

FTF, OAO og FOA inviterede til en temadag for medarbejderrepræsentanter på de to øverste MED-niveauer i regionerne.

20.09.18 | Notat

Styrk det strategiske arbejdsmiljø i Hoved-MED - 20. september 2018

FTF, OAO og FOA inviterer medarbejderrepræsentanter i MED-Hovedudvalg til temadag "Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED".

19.09.18 | Notat

Regeringsudspil om opfølgning på Universitetsudvalgets anbefalinger

Regeringsudspillet indeholder gode takter: udvidelse af erhvervskandidatordningen og afskaffelse af karakterbonus for hurtig studiestart er to af dem, som har særlig bred interesse. Også blandt initiativer, som endnu ikke er konkretiseret, er der spændende stof:...

17.09.18 | Notat

Gode takter i regeringens erhvervsuddannelsesudspil, men omprioriteringsbidraget fortsætter

FTF mener, at udspillet indeholder en lang række positive elementer, som vil kunne styrke erhvervsuddannelserne isoleret set. Men set i sammenhæng med, at regeringen med forlaget til finansloven for 2019 ønsker at fortsætte omprioriteringsbidraget. FTF mener ikke det...

05.09.18 | Notat

Information ind og ud af MED

Er du skarp på at få trukket de gruppers interesser, du repræsenterer, ind i dette forum? Og kæmper du også med at få gjort informationen fra dit MED-arbejde relevant og interessant for resten af organisationen?

04.09.18 | Notat

MED-konferencen 2018 - Kørekort til fremtiden

FTF, OAO og FOA inviterer til årets MED-konference, hvor vi igen samler medarbejder repræsentanter fra MED-hovedudvalgene i kommuner og regioner i hele landet.