06.12.18 | Høringssvar

Samtykke om bopælsoplysninger allerede ved indmeldelse i a-kasse

Høringssvar til høring om ændring af bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser, jf. L 13.

06.12.18 | Høringssvar

Opholdskrav er dagpengenes tidsel

Høringssvar til høring vedr. bekendtgørelser der udmønter opholdskravet for ret til dagpenge, jf. L 13.

22.11.18 | Høringssvar

Ingen skal snydes for feriedagpenge

Lønmodtagersiden (LO, FTF, AC og Danske A-kasser) har afgivet fælles høringssvar til bekendtgørelse om feriedagpenge som følge af den nye ferielov

25.10.18 | Høringssvar

Lønmodtagersidens høringssvar vedr. en række bekendtgørelser om et nyt dagpengesystem

LO, FTF, AC og Danske A-kasser har afgivet fælles høringssvar vedr. en række bekendtgørelser der udmønter aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

07.09.18 | Høringssvar

Forenklet erhvervsfremmesystem

FTF ser positivt på et nyt forenklet erhvervsfremmesystem. Samtidig peger FTF på behovet for at sikre det nødvendige samarbejde og koordination med lokale og nationale aktører. Arbejdstagernes repræsentanter bør komme fra den hovedorganisation, som repræsenterer det...

28.08.18 | Høringssvar

Høringssvar: Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond

FTF tilslutter sig lovforslaget

22.08.18 | Høringssvar

Høringssvar: Ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm.

Høringssvar om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik mm. FTF finder det positivt, at et nyt lovforslag forsøger at begrænse arbejdsgivers adgang til sygemeldtes lægelige helbredsoplysninger. Men desværre åbnes fortsat for, at fortrolige...

17.08.18 | Høringssvar

Justeringer i den offentlige lederuddannelse på vej

Certificeringsbekendtgørelsen foreslås ændret dels i forhold til procedureregler, dels i forhold til indhold, beskrivelse og sammensætning af moduler, som udgør den offentlige lederuddannelse, samt en overgangsordning. FTF mener, at modulbeskrivelserne skal afspejle...

17.08.18 | Høringssvar

Ændringer i befordringsrabatten må ikke vanskeliggøre de studerendes vilkår

LO og FTF har modtaget lovforslag om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. (Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel...

13.08.18 | Høringssvar

Lønmodtagersidens høringssvar vedr. en række bekendtgørelser om et nyt Dagpengesystem

LO, FTF, AC og danske A-kasser har afgivet fælles høringssvar vedr. en række bekendtgørelser der udmønter aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked