Gratis overarbejde - et tabu blandt medarbejdere

Efter fyraften er der ofte lys i vinduerne på Børne- og Ungepsykiatrisk Center i Hillerød, men det gratis overarbejde er ikke noget, man taler om. Den slags tabuer skal vi have gjort op med, sagde Bente Sorgenfrey på et Folkemøde-arrangement om grænseløst arbejde.

Sygeplejerske Lotte Selnæs fortalte om sin egen hverdag med grænseløst arbejde på Folkemødet. "Vi skal have en arbejdspladskultur med åbenhed overfor kritik, så medarbejderne undgår moralsk stress og at komme i klemme med deres faglighed", mener hun. (Foto: FTF)

19.06.17
FTF nyhed

Lotte Selnæs kender det grænseløse arbejde indefra. Hun er sygeplejerske ved Børne- og Ungepsykiatrisk Center, Hillerød og oplever ikke sjældent, at der er lys i vinduerne på centeret efter officiel lukketid. Lottes Selnæs og hendes kolleger arbejder nemlig videre efter fyraften, for at nå deres arbejde. Det fortalte hun om på et FTF-arrangement om det grænseløse arbejde på Folkemødet på Bornholm.

Lotte Selnæs arbejder meget selvstændigt med en høj grad af selvplanlægning. Hun har bl.a. ansvaret for 80 børn, der er i behandling for ADHD, og hun føler et stort ansvar for bl.a. at være livline for familierne til disse børn. Desuden er Lotte Selnæs tillidsrepræsentant.

FTF har i guide samlet en lang række konkrete gode råd til, hvad medarbejdere og ledere kan gøre hver især og sammen på arbejdspladserne for at forhindre de dårlige sider af grænseløst arbejde og fremme de positive.

Hent guiden "Sæt rammer for det grænseløse arbejde"
Hent rapporten "Grænseløst arbejde blandt FTF-jobgrupper"

"Det kræver tid at komme ind til kernen at problematikken hos det enkelte barn. Det er ikke noget du bare lige kan gøre lynhurtigt i første hug, det kræver tryghed og tillid. Men der er ikke sat tid nok af, så her mærker jeg tydeligt grænseløsheden i mit arbejde; det påhviler min egen faglighed og mit eget ambitionsniveau at få sat grænser", fortalte Lotte Selnæs.

Usundt og et kæmpe problem
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser alvorligt på, at gratis overtidsarbejde er et tabu blandt ansatte på nogle arbejdspladser.

"Det chokerer mig faktisk lidt, at gratis overarbejde kan leve sit eget tabuiserede liv. Hvis det er en kultur, der oparbejdes på ude på arbejdspladserne, er det rigtig usundt og et kæmpe problem. Det skal vi have gjort op med; i fagbevægelsen må vi være med til at få det på bordet", sagde hun.

Bente Sorgenfrey pointerede, at der netop derfor at vigtigt, at lederne uddannes i psykisk arbejdsmiljø.

"Det er også et ledelsesmæssigt problem, at vi åbenbart er i gang med at privatisere problemstillingen", sagde hun.

I panelet på arrangementet om grænseløst arbejde var bl.a. også Niels Reichstein, direktør for Udviklingshospital Bornholm. Hvad gør han som direktør for at undgå det her tabu?

"Jeg forventer, at medarbejderne ikke arbejder mere end 37 timer om ugen. Det skal være legalt at arbejde det antal timer, man er ansat til. Det er fuldt legalt at tale om, hvis man arbejder for meget", sagde han.

En tilhører, Anna Birke fra Uddannelsesforbundet, pegede på, at det netop er her, det brænder sammen for den enkelte: når man umuligt kan nå det, man skal, på 37 timer om ugen, men at man oplever, at man selv står med ansvaret.

Den problemstilling er netop også er kortlagt i en stor undersøgelse om det grænseløse arbejde, som FTF har foretaget.

Undersøgelsen af det grænseløse arbejde handler også om mange andre former for grænseløshed end overarbejde målt i kontante timer, nemlig også grænseløshed ift ansvar og grænseløshed på et mere personligt plan (se boks nederst), som kan være lige så belastende for den enkelte.

Arbejdspladskultur med åbenhed overfor kritik
På baggrund af undersøgelsen har FTF udgivet en guide til, hvordan man håndterer grænseløst arbejde ude på arbejdspladserne. Den omfatter bl.a. en række konkrete råd til den enkelte medarbejder, til lederen og til de tillidsvalgte.Blandt de mange råd i guiden anbefaler peger både sygeplejerske Lotte Selnæs og sygehusdirektør Niels Reichstein på det samme råd som deres favorit:

"Skab en arbejdspladskultur, hvor der er åbenhed overfor kritik, så medarbejderne undgår moralsk stress og at komme i klemme med deres faglighed".
Tre former for grænseløshed i arbejdet

Grænseløst arbejde handler ikke kun om, at arbejdstiden og -stedet flyder ind over grænsen til familieliv og fritid. Grænseløsheden kan også være organisatorisk eller subjektiv.

Grænseløshed i tid og sted:

Her udviskes grænserne for, hvor og hvornår arbejdet udføres. Flydende grænser for arbejdssted, ugentlig arbejdstid, døgnets arbejdstider og for, hvornår man er tilgængelig for jobbet. Medarbejdere skal selv forvalte tid, krav og rammer til arbejdet.

 

Organisatorisk grænseløshed:

Handler om uklarhed ift. ansvar, opgavefordeling og faggrænser - som igen giver uklarhed om faglighed, kvalitet, mål og succeskriterier. Selvledelse, selvstyrende teams osv. giver fleksibel rollefordeling - men kan også sløre grænsen for den enkelte ift hvornår man har leveret nok, og der kan være uklarhed om ledelsesansvar.

Subjektiv grænseløshed:

Handler om flydende grænser mellem arbejdet og det personlige. Det kan både være positivt: faglig stolthed, motivation, mening og selvværd. Og negativt: muligheden for at levere høj kvalitet i arbejdet kan blive så afgørende for selvværd, mening og trivsel på jobbet, at arbejdet kommer til at tage overskud fra familie og privatliv.