Trainee-model får arbejdsløse i job

Arbejdsløse kommer i stort omfang i job efter et forløb, som kombinerer fagspecifik opkvalificering med praktik på en arbejdsplads. Det viser et stort projekt for ti fagforeninger og a-kasser på FTF-området.

17.02.14
FTF nyhed

Netop nu, mens Carsten Koch-udvalget er ved at lægge sidste hånd på sine anbefalinger til en reform af beskæftigelsesområdet, begynder de første overbevisende tal at tikke ind fra et forsøg med at opkvalificere nyuddannede arbejdsløse på FTF-området.

FTF, der er hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte, har fundet en opskrift der virker: Hvis nyuddannede arbejdsløse med en professionsuddannelse i bagagen får et ekstra skud skarpt målrettede kompetencer, bliver de attraktive for arbejdsgiverne - så attraktive, at de rent faktisk kommer i arbejde. Det viser et stort projekt for ti fagforeninger og tilhørende a-kasser på FTF-området, i samarbejde med arbejdsgivere.

Positiv beskæftigelseseffekt

Foreløbige resultater fra FTF’s trainee-projekt.
Andel (%), der er kommet i arbejde, umiddelbart efter trainee - udvalgte grupper:
Konstruktører: knap 100
Ergoterapeuter: 78
Sygeplejersker: 67
Fysioterapeuter: 65
Pædagoger: 62
Lærere: 42

I december 2013 havde ca. 600 dimittender gennemført et forløb. Trainee-projektet afsluttes den 31. marts 2014. Der skal i alt etableres 1.000 trainee-forløb i projektperioden.

Siden april 2012 har organisationerne i projektet etableret såkaldte trainee-forløb for arbejdsløse nyuddannede. Forløbene består typisk af kortere fagspecifikke opkvalificerende kurser, der kombineres med et fagligt kvalificerende forløb på en arbejdsplads. Modsat andre forløb foregår et trainee-forløb indenfor den arbejdsløses fagområde.

Resultaterne er ikke til at tage fejl af: Foreløbige tal fra projektet viser, at knap 100 procent af de nyuddannede konstruktører har fået arbejde umiddelbart efter et trainee-forløb, 78 procent af de nyuddannede ergoterapeuter og 67 procent af sygeplejerskerne.

Kontant gevinst
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, glæder sig over tallene, der viser en kontant gevinst ved at inddrage de faglige organisationer og a-kasserne i at hjælpe nyuddannede i arbejde indenfor deres fagområde.

”Og arbejdsløse dimittender har brug for hjælp - på trods af deres nye professionsuddannelse i bagagen. De har brug for konkrete, målrettede færdigheder for at blive attraktive på arbejdsmarkedet - eksempelvis kurser i inklusion til lærere og pædagoger, samtaleteknik til socialrådgiveren eller nye computerprogrammer til konstruktøren. Så længe der er hård konkurrence om jobbene, vil dimittenderne ofte trække det korteste strå, fordi de mangler praktisk erfaring og mangler helt konkrete værktøjer til at løse opgaverne”, siger hun.

Bente Sorgenfrey understreger, at arbejdsløses muligheder for at inddrage deres fagforening og a-kasse vil kunne blive klart bedre, hvis de får bedre lovgivningsmæssige rammer end de har i dag. Derfor opfordrer hun både Koch-udvalget og regeringen til at medtage erfaringerne fra trainee-projektet i en kommende arbejdsmarkedsreform, herunder at give både a-kasser og faglige organisationer en fremtrædende rolle i den konkrete vejledning af de unge.

Praktisk erfaring, ja tak
De nyuddannede, som deltager i projektet, mangler især praktisk erfaring og konkrete færdigheder i deres fag. Derfor handler forløbene ude på arbejdspladserne især om at udstyre den enkelte med praktiske og konkrete kompetencer inden for faget.

Kurserne i et trainee-forløb er rettet mod de aktuelle og fagspecifikke behov på arbejdsmarkedet, der er for den enkelte. Samtidig hænger kurserne tæt sammen med praksis-forløbet på arbejdspladsen. Det kan fx være et kursus i de nyeste versioner af computerprogrammer til arbejdsløse IT-professionelle.  Det kan være kurser i samtaleteknik, it-systemer eller forvaltningsret for socialrådgivere. Det kan være arbejdsløse sygeplejersker, der trænes i bruger- og pårørendeinddragelse eller får kursus i elektronisk patientjournal eller sårpleje. Eller folkeskolelærere der får et kursus i klasserumsledelse eller inklusion.

FTF’s trainee-projekt udspringer af en bevilling på 10 mio. kr. til et forsøg med en ny indsats og nye aktører, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen tog initiativ til kort tid efter, at regeringen var tiltrådt.

Regeringen sammensatte i begyndelsen af 2013 et ekspertudvalg med tidligere skatteminister Carsten Koch (S) i spidsen. Udvalgets opgave er at komme med anbefalinger til en fremtidig arbejdsmarkedspolitik for forsikrede arbejdsløse.

Anbefalingerne har været i høring hos arbejdsmarkedets parter. Udvalget færdiggør nu sine anbefalinger, som skal afleveres til regeringen, der forventes at komme med et politisk udspil i løbet af denne måned.

FTF’s trainee-projekt

Følgende organisationer med tilhørende a-kasser etablerer trainee-forløb i form af praksisforløb og opkvalificerende kurser:
PROSA, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Konstruktørforeningen, Finansforbundet, Kost og Ernæringsforbundet. 

Mange forskellige typer af arbejdspladser deltager, bl.a. offentlige og private IT-virksomheder, vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, kommunale tekniske forvaltninger, tegnestuer, entreprenører, banker, hospitaler, plejehjem, privat praktiserende fysioterapeuter, kommunale køkkener og cateringfirmaer.