Skynd dig at søge om SVU til efteruddannelse inden 1. februar 2014!

Støtte til efteruddannelse, SVU, beskæres med 138 mio. kr. per 1. februar 2014. Skynd dig at søge om efteruddannelse og SVU inden da, lyder opfordringen fra FTF. Mere end 10.000 ansatte risikerer at få nej til efteruddannelse næste år pga. regeringens besparelser, viser svar fra Uddannelsesministeriet.

11.12.13
FTF nyhed

Fra 1. februar næste år er det slut med støtte til efteruddannelse for mere end titusinder af ansatte med lang og mellemlang videregående uddannelse og ansatte med diplom- eller masteruddannelse.

Det vil ramme sygeplejersker, lærere og pædagoger, når regeringen sammen med Venstre og Konservative som led i Finanslovsaftalen for 2014 beskærer den såkaldte SVU-ordning (Statens Voksenuddannelsesstøtte) med 138 mio. kr.

Derfor opfordrer FTF nu alle ansatte til at søge om efteruddannelse og SVU inden den 1. februar 2014. Dermed kan de fortsat nå at få støtte. Besparelsen på SVU var oprindelig skønnet til 120 mio. kr. men er nu vokset til hele 138 mio. kr., og den vil gøre det markant dyrere for arbejdsgivere at sende de ansatte på efter- og videreuddannelse, fordi de ikke længere kan modtage SVU.

10.000 rammes hårdt
I dag onsdag den 11. december førstebehandler Folketinget det ny lovforslag, som indeholder besparelsen på SVU. Samtidig viser et nyt svar fra Uddannelsesminister Morten Østergaard, at der i 2012 var 10.885 personer med mellem- eller lang videregående uddannelse, der modtog SVU, så de kunne videreuddannes og opnå vigtige kompetencer, der gavner elever, patienter. Men i 2014 fjernes denne støtte altså for denne gruppe af ansatte. Dermed vil mere end 10.000 ansatte fremover risikere at få nej til efteruddannelse, fordi det er for dyrt.

”Efteruddannelse er helt afgørende for, at de ansatte kan levere en god service til borgerne. Når man skærer i støtten til uddannelse, skærer man også i velfærden til borgerne. Fx når sygeplejersker ikke kan komme på vigtige kurser, der sikrer helbred og sundhed for borgere og patienter”, siger Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og repræsenterer 450.000 privat og offentligt ansatte.

Frygter at færre får efteruddannelse
SVU giver op til 3.204 kr. om ugen til at dække tabt arbejdsindtægt, mens man uddanner sig i arbejdstiden. Hvis man får løn under uddannelsen, er det arbejdsgiveren, der får SVU’en. Som følge af finansloven for 2014 er SVU fremover kun for folk uden uddannelse, med en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse (dvs. at man ikke har brugt sin oprindelige uddannelse de seneste fem år). Dermed afskæres titusinder af ansatte fra at få støtte.

”Vi har en helt begrundet frygt for, at en stor del af de mere end 10.000 ansatte fremover vil få nej til efteruddannelse, fordi det er for dyrt for arbejdsgiveren, når der ikke længere er mulighed for støtte via SVU”, siger Bente Sorgenfrey, der henviser til den stramme økonomi hos både offentlige og private arbejdsgivere.

Mange kommuner og regioners planlagte efter- og videreuddannelsesprojekter for ansatte kan dermed være i fare, når der skæres i SVU.

Et eksempel er efteruddannelse af 300 sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, der skal gennemføre et syv ugers kursus om ældre og sygdomme. Projektet er tilrettelagt, så det berettiger til SVU. Men fra den 1.februar 2014 er sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter ikke længere berettigede til SVU. Det får konsekvenser for kommunens økonomi. Enten får de ikke uddannet folk eller også får de en ekstra udgift efter 1. februar.

Sådan søger du SVU

Man kan søge SVU tidligst  tre måneder før uddannelsesstart.

Afhængig af den præcise startdato for uddannelsen kan man søge SVU frem til udgangen af januar 2014 til uddannelse, der starter senest 30. april 2014. Det er vigtigt, at du kontakter din SVU administrator for at få oplyst om du kan få SVU til den uddannelse, du har planlagt at gennemføre, og hvornår du senest skal søge om SVU.

Søger du SVU til en videregående uddannelse, skal du aflevere skemaet i a-kassen eller på Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen Lillebælt University College, Professionshøjskolen VIA University College, Professionshøjskolen Nordjylland University College,  Professionshøjskolen Syd University College.

Kontaktoplysninger på SVU administratorer, ansøgningsskema og de nærmere betingelser for at kunne modtage SVU kan du finde her www.svu.dk 

HVAD SIGER LOVEN?

Ifølge SVU-lovforslaget træder loven i kraft 1. februar 2014. Begrænsningen i, hvem der kan søge SVU, har ikke virkning for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For disse ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

LÆS FTF's høringssvar om den nye SVU-lovforslag her.

10.000 fik støtte i 2012

I 2012 fik 10.885 personer med mellem- eller lang videregående uddannelse SVU. De udgjorde dermed ca. 65 pct. Af modtagerne af SVU til videregående uddannelse. I 2014 vil disse personer ikke kunne få SVU, fordi støtten fra 1. februar 2014 kun kan søges af folk uden uddannelse, med en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse.

Nedenfor ses hvilke grupper, der fik støtte i 2012, men ikke vil kunne få støtte efter 1. februar 2014:

Professionsbachelorer: 8.435 personer

Øvrige mellemlange videregående udd.: 586 personer

Akademisk bachelor: 297 personer

Delte kandidatuddannelser: 1.459 personer

Master og øvrig åben uddannelse mv. 108 personer

Note: Personer er opgjort som unikke personer, der har modtaget SVU, inden for hvert år inden for hver støtteordning. Uddannelsesbaggrund er opgjort som højest fuldførte uddannelse pr. 1. januar i det enkelte år.

Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelsers beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 

Se svar fra uddannelsesminister Morten Østergaard her.