Professor: Offentlig sektor livsnødvendig for vækst

Mens politikerne diskuterer 2020-plan og offentlige besparelser, peger CBS-professor Ove K. Pedersen på, at ny vækst i Danmark kræver offentlige investeringer. Den offentlige sektor er nemlig helt afgørende for vækst og nye arbejdspladser i den private sektor.

10.05.11
FTF nyhed

Nulvækst og besparelser er ikke den eneste vej til et sundt statsbudget, som de aktuelle 2020-forhandlinger ellers kunne give nogle et indtryk af. Investeringer i bl.a. uddannelse, innovation, IT og forskning er mindst lige så vigtigt for samfundskassen på længere sigt. Den offentlige sektors viden og ydelser er nemlig ikke kun afgørende for borgerne, men også for virksomhederne.

Det er budskabet fra Ove K. Pedersen, der er professor i økonomi og politik ved CBS -Københavns Handelshøjskole. Han har haft lejlighed til på forhånd at se FTF's vækstudspil, der præsenteres i dag, og professoren er selv aktuel med bogen ”Konkurrencestaten”, der i høj grad handler om samspillet mellem velfærden og virksomhederne.

Velfærd er lig med vækst
Professoren siger lige ud, at velfærden er den største kilde til vækst i Danmark. Derfor er det også en dårlig ide at spare på den offentlige sektor, hvis målet er vækst på langt sigt:

”Vi har en bestemt model i Danmark, hvor samspillet mellem det offentlige og private skaber vækst i samfundet. Det offentlige er livsnødvendigt for det private erhvervsliv,” forklarer Ove K. Pedersen.

”Staten, regionerne og kommunerne leverer en række midler, som er vigtige for erhvervslivets konkurrenceevne. Omvendt skal vores virksomheder være konkurrencedygtige, for at vi kan finansiere den velfærdsstat, vi gerne vil have”, uddyber han.

Fra velfærdstat til vækststat
Velfærdsstaten er en attraktiv manege for både virksomheder, institutioner og deres ansatte. Det er der en række grunde til, forklarer Ove K. Pedersen.

”Først og fremmest skaber velfærdsstaten, som vi kender den, en kompetent og mobil arbejdsstyrke. Uddannelse og videreuddannelse bidrager til vækst, fordi det er med til at skabe en kvalificeret arbejdsstyrke. Det er også karakteristisk, at en stor del af forskningen i Danmark er offentligt finansieret”, siger han.

Derudover er infrastrukturen også et vigtigt bidrag, ifølge professoren. Det indebærer alt fra motorveje, bredbånd og offentlig trafik til biblioteker, museer, folkeregistret og arkiver i det hele taget, som fx har skabt muligheden for dankortet. Det offentlige system fratager derfor private virksomheder en omkostningsbyrde.

”I USA går virksomheder fx ind og medfinansierer motorveje og lufthavne for at få den nødvendige infrastruktur til at skabe konkurrence eller samarbejde mellem virksomheder og institutioner. Mange af de ydelser og services, som det danske erhvervsliv får stillet til rådighed, er skattefinansieret i Danmark. Det giver danske virksomheder en konkurrencefordel”, uddyber Ove K. Pedersen.

Et land med vækstfaktor
Danmark har et særligt talent inden for velfærd og derfor et stort potentiale for vækst, hvis der satses rigtigt, mener Ove K. Pedersen.

Vi er et lille land, der overlever, fordi vi er hyper opmærksomme og kritiserer hinanden sønder og sammen hele tiden, men samtidig er vi et paradis på jord i andres øjne.

Ove K. Pedersen, professor CBS

”Mange lande studerer og misunder Danmark for vores velfærdsmodel. De sender delegationer herop for at undersøge, hvorfor vi er de bedste i verden til at fordele samfundets goder efter behov, og hvorfor vi har den største lighed i indkomst blandt borgerne. Vi lever på nogle betingelser, ingen andre har. Hver gang vi skal forandre os, skal vi gøre det marginalt, mens andre lande skal tage langt større skridt”, siger han.

”Vi er et lille land, der overlever, fordi vi er hyper opmærksomme og kritiserer hinanden sønder og sammen hele tiden, men samtidig er vi et paradis på jord i andres øjne. Vi kan jo sagtens have et godt uddannelsessystem, lønniveau, miljø og energi spareniveau, selvom vi kritiserer det alt sammen.

Nyt vækstoplæg
FTF har lavet et vækstoplæg med en række forslag til, hvad der skal satses på i fremtiden. For at væksten skal stige, skal rammebetingelserne for bedre uddannelse, innovation og skat eksempelvis være i orden, påpeger hovedorganisationen, der repræsenterer 450.000 privat- og offentligt ansatte.

”Rammebetingelser er absolut vigtige. Plus at den enkelte borger skal motiveres til at gøre sit bedste, turde tage chancer/iværksætte osv. Hvis det opfyldes, så er vi ved at være der. Så skal vækst og velfærd nok komme af sig selv så at sige, siger Ove K. Pedersen.

Til spørgsmålet om, hvad paradiset skal leve af i fremtiden, er professoren ikke meget for at gætte.

”Men der er nogle grundbetingelser for, at skabe vækst og velfærd, nemlig videndannelse, innovation, bedre infrastruktur, en satsning på uddannelsessystemet og forskning samt en højere sundhedstilstand osv. osv., slutter Ove K. Pedersen.