Private carporte koster statsansatte jobbet

Der skal spares, hvad der svarer til 2000 stillinger i staten for at finansiere Boligjobplanen. Ressourcerne skal i stedet bruges til skattefradrag for privat håndværkerarbejde og rengøring.

24.06.11
FTF nyhed

Boligjob-planen er vedtaget, og ministerierne er nu i gang med at finde ud af, hvordan de kan spare fem procent på driften i staten. Der skal findes 450 mio. kroner i 2012 og 900 mio. i 2013 på statens budget, hvilket svarer til 2000 årsværk.

Det er totalt ulogisk, at man vil skabe flere private job ved at nedlægge job i staten.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Nedskæringen på løn og drift i staten skal sammen med reduktioner i bl.a. Forebyggelsesfonden og aktiveringsindsatsen finansiere skattefradragene til privat håndværkerarbejde og rengøring.

FTF er ikke i tvivl om, at nedskæringerne vil føre til stillingsnedlæggelser i staten.

"Når der skal spares fem procent på løn og drift, så vil det betyde, at der bliver nedlagt stillinger i staten. Det er totalt ulogisk, at man vil skabe flere private job ved at nedlægge job i staten", siger formand for FTF Bente Sorgenfrey.

FTF har i maj fremlagt et vækstudspil med det budskab, at det offentlige og private er hinandens forudsætninger, og at begge sektorer skal styrkes, hvis der skal skabes vækst i samfundet.

 

Hvor skal der bruges færre kræfter?

I Beskæftigelsesministeriet har man indledt en prioriteringsøvelse, hvor alle instanser under ministeriet er gået i gang med at se på, hvilke opgaver, der bruges ressourcer på, og hvor der kan bruges færre kræfter. Det gælder for eksempel Arbejdstilsynet. Hvad der skal nedprioriteres og skæres væk er endnu uvist, lyder det fra både Arbejdstilsynet og departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith.

"Sparekravet er meldt ud for relativt nyligt, og vi har indtil efteråret til at finde ud af, hvordan vi løser opgaven. Processen er nu sat i gang, vi skal analysere, hvad vi kan bruge færre kræfter på, og på nuværende tidspunkt kan vi ikke komme meget nærmere, hvad det kommer til at betyde", siger Bo Smith.

Han pointerer, at processen er tilrettelagt, så den bygger på åbenhed og dialog med de ansatte på ministerområdet. Og han er ikke i tvivl om, at prioriteringsøvelsen lykkes.

"Vi har fået en opgave, og den løser vi. Sidste år var vi igennem en lignende øvelse, hvor vi fandt 100 mio. kroner ved at spare på udgifter til eksterne konsulenter, uddannelse, kurser og en reduktion i den samlede bemanding på cirka 100 stillinger", siger han.  

 

Der er allerede skåret ind til benet

Også i Undervisningsministeriet er man gået i gang med at finde ud af, hvordan man kan udmønte Boligjobplanens krav om "fokuseret administration i staten", der skal reducere udgifter til løn og drift i staten med fem procent. Det er endnu ikke muligt at pege på konsekvenserne af nedskæringerne, oplyser ministeriet.

Boligjobplanens krav om besparelser kommer oven i den strukturændring, som ministerierne gennemførte i foråret, og som i Undervisningsministeriet blandt andet kostede 75 årsværk i departementet og styrelserne. Baggrunden for forårets effektiviseringer var blandt andet effektiviseringskrav i Genopretningspakken og de årlige omprioriteringsbidrag på to procent.  

FTF er hovedorganisation for mere end 450.000 ansatte - heraf knap 50.000 erhvervsaktive statsansatte i for eksempel undervisningssektoren, forsvaret, told og skat og også i politiet, som hører under Justitsministeriet. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeriet om, hvordan man griber nedskæringerne an på ministeriets område. Men Politiforbundet vurderer, at de fem procents-besparelser på løn og drift i staten sandsynligvis vil føre til stillingsnedlæggelser i politiet. De vil så komme oven i de 700-800 fuldtidsstillinger, som netop nu bliver nedlagt i forbindelse med effektiviseringer.  

Ministerierne har nu ind til efteråret til at udvikle handlingsplaner for effektiviseringer og prioriteringer, der så skal udmøntes på finansloven.