OK18: Europæisk fagbevægelse støtter dansk OK-kamp

Stor opbakning fra europæisk fagbevægelse til danske fagforeninger og offentligt ansattes overenskomstkrav: Den danske regering skal huske ILO-kritik efter lærerlockout og danske arbejdsgivere må droppe aggressiv adfærd og truende lockout, skriver ETUC.

12.04.18
FTF nyhed

Imens de offentlige overenskomstforhandlingerne på det danske arbejdsmarked spidser til, kommer der nu massiv og stor opbakning fra den europæiske fagbevægelse (ETUC) i en ny støtteerklæring. ETUC, eller EFS på dansk, repræsenterer 45 millioner medlemmer fra 89 landsorganisationer i 39 europæiske lande, så det er et massivt rygstød til de danske fagforeningers overenskomstkrav.

ETUC opfordrer indtrængende de danske offentlige arbejdsgivere til at sikre, frie kollektive forhandlinger og trække truslen om lockout tilbage.

”Vi forventer, at den danske regering vil huske på den kritik, som den tidligere danske regering modtog fra ILO efter lærerlockouten og lovindgrebet i 2013. Vi vil holde Europas arbejdere informeret om den danske regerings ageren og rejse sagen. Jeres succes, er vores succes”, fastslår Luca Visentini, ETUCs generalsekretær, støtteerklæringen.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, er glad for opbakning:

”Det er dejligt med stor opbakning – ikke bare i den danske befolkning, men også på europæisk plan, hvor vores kolleger er solidariske og støtter vores helt rimelige krav”, siger FTF-formanden.

”ETUC støtter vores danske kollegers krav og deres kamp for en rimelig lønstigning, der afspejler lønudviklingen i den private sektor. Vi støtter lærernes ret til en ny arbejdstidsaftale. Vi er dybt bekymrede over den truende lockout, især i et land hvor ansættelsesforhold er baseret på en model for social dialog, kollektive forhandlinger og kollektive handlinger”, skriver ETUC.

ETUC: ”Aggressiv overreaktion”
Retten til kollektive forhandlinger og kollektive handlinger er grundlæggende garanterede rettigheder i EU. Medlemsstaterne skal respektere EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Charterets artikel 28 garanterer retten til kollektive forhandlinger og kollektive handlinger. Derudover garanterer artikel 6 i den europæiske socialpagt retten til at forhandle kollektivt og retten til kollektive handlinger.

”Danmark støtter den europæiske søjle for sociale rettigheder og dermed forpligtet til at fremme den sociale dialog og respektere retten til frie kollektive forhandlinger. Den truede lockout af 90% af de statslige medarbejdere og 50 % af de kommunale medarbejdere er meget aggressiv. Det er en overreaktion overfor et strejkevarsel, der kun omfatter 10 % af den offentlige arbejdsstyrke.”, fastslår ETUC.

”Vi har mistanke om, at lockouten er en taktik, som er aftalt på forhånd, så et regeringsindgreb kan tjene som undskyldning for at gribe ind i konflikten og underminere det danske kollektive forhandling.” 

Declaration of Support to all Public Sector Workers and their Unions in Denmark

Dear Colleagues,

The ETUC supports your demands and struggle to win fair wage growth in the public sector, reflecting the wage development in the private sector.  We also support your call for a collective agreement to regulate the teachers working hours.

With this letter we -  the voice of workers representing 45 million members from 89 trade union organisations in 39 European countries and 10 European Trade Union Federations – give our full support to the trade unions in the public sector in Denmark fighting for better working conditions of their members. 

We are deeply concerned about the threatened lockout in the public sector, especially in a country where employment relationships are based on a model of social dialogue, collective bargaining and collective action.

The right to collective bargaining and collective action are fundamental rights guaranteed in the European Union. Member States have to respect the EU Treaties and the EU Charter of Fundamental Rights. Article 152 TFEU recognises and promotes the role of social partners and of social dialogue. Article 28 of the Charter guarantees the right to collective bargaining and collective action. In addition, Article 6 of the European Social Charter guarantees the right to bargain collectively and the right to collective action. Denmark also proclaimed the European Pillar of Social Rights. The Pillar promotes social dialogue and requires full respect for fair wages, the right to collective bargaining and collective action.

The threatened lockout of 90% of state employees and 50 % of municipal employees is very aggressive. It represents a total overreaction to a notice of a strike of 10% of the public workforce. We suspect that the lockout is a tactic to bring the Government into the dispute and thereby serve to provide the Government with an excuse to intervene in the conflict and undermine the Danish system of collective bargaining.

Danish authorities must live up to their responsibilities and foster free negotiations. We expect that the Danish government will bear in mind the criticism the former Danish government received from the ILO after the lockout of the Danish teachers in 2013 and act accordingly. We will keep Europe’s workers informed.

Your success will be our success.

Yours sincerely,


Luca Visentini - General Secretary

European Trade Union Confederation
Confédération Européenne des Syndicats
www.etuc.org
Follow us on twitter:
@ETUC-CES
On facebook: www.facebook.com/ETUCCES