Ny rapport: Massiv tvivl om effekt af udlicitering

Udlicitering giver hverken automatiske besparelser eller bedre kvalitet, viser ny rapport. Løn- og arbejdsforhold forringes ofte, viser studier. Politikerne bør genoverveje deres begejstring for udlicitering, mener FTF, der advarer mod ekstra omkostninger til det bureaukrati, der kan følge med en udlicitering.

07.11.14
FTF nyhed

En ny forskningsrapport fra RUC, KORA og KU viser meget blandede effekter, når offentlige opgaver udliciteres til private firmaer. Forskerne har gennemgået mere end 2.000 studier fra de seneste fire år og endt med at udvælge de kvalitetsmæssigt 25 bedste studier om udlicitering.

Hverken pris, kvalitet eller medarbejdertilfredshed bliver nødvendigvis bedre af at komme på private hænder, viser den nye rapport.

De økonomiske effekter af udlicitering går fra besparelser på 40 procent, til at udliciteringen til en privat aktør har medført en ekstra regning på 68 procent ift., hvis opgaven var forblevet på offentlige hænder.

Kvaliteten svinger samtidig gevaldigt, når en privat aktør overtager en offentlig opgave. Syv studier viser ingen eller blandede effekter på kvaliteten, mens fire studier viser ringere kvalitet, og fire studier viser bedre kvalitet.

Nu viser solid forskning, at udlicitering langt fra altid giver besparelser og bedre kvalitet.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

God ide med offentligt-privat samarbejde
FTF mener, at der er et stort behov for mere viden om sammenhæng mellem pris og kvalitet, medarbejdernes arbejdsforhold samt de fulde omkostninger ved udliciteringsprocessen.

”FTF er tilhænger af mere offentligt-privat samarbejde. Men vi er bekymrede for, at man bruger en masse offentlige ressourcer på at konkurrenceudsætte offentlige opgaver - i bedste fald til ingen verdens nytte, i værste fald til dyrere og dårligere løsninger for borgere og ansatte. Offentlig-privat-innovation og samarbejde om konkrete velfærdsløsninger er en bedre vej at gå. Det er der mange gode eksempler på”, siger Bente Sorgenfrey.

Kan medføre bureaukrati
Særligt på de bløde velfærdsområder (pleje, omsorg, børnepasning, uddannelse, beskæftigelsesindsats) er gevinsten usikker. I den nye rapport nævnes bl.a. to eksempler - et fra skoleområdet i USA og et fra beskæftigelsesområdet i Danmark - der viser, at der kan være betragtelige omkostninger til det bureaukrati, der følger med en udlicitering; dvs. administration og jura i forbindelse med at udbyde, beskrive og overvåge opgaver.

FTF håber den nye rapport skaber eftertanke hos politikerne, som ofte taler om store besparelser ved udlicitering.

”Vi hører igen og igen fra udbudsivrige organisationer og partier, at det offentlige kan spare hundredvis af millioner, hvis de blot lader det private løse flere opgaver. Nu viser solid forskning, at udlicitering langt fra altid giver besparelser og bedre kvalitet. Det kommer helt an på hvor og hvordan, der udliciteres til private”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

Arbejdsforhold forringes
Arbejdsforholdene for de ansatte bliver forringet, når en privat aktør overtager opgaven, viser syv ud af 10 studier i den nye rapport. Der er ingen eksempler på, at de ansatte får bedre vilkår ved en udlicitering. Tværtimod.

”Både i 2011-rapporten og i den opdaterede forskningsoversigt dokumenteres der i overvejende grad negative konsekvenser for medarbejderne i forbindelse med udlicitering, herunder i navnlig grad et højere arbejdstempo, mere usikkerhed i ansættelsen og lavere løn”, skriver forskerne i den nye rapport.

”Udlicitering er forbundet med stor usikkerhed for medarbejderne. Det er i sidste ende den ansatte, der skal sikre at opgaverne rent faktisk løses bedst muligt. Derfor er det helt afgørende, at det offentlige bliver bedre til at tage hånd om medarbejderne, når opgaverne skifter hænder fra offentligt til privat”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF: Kommuner bør byde på egne opgaver
I sidste uge viste en ny analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, at hver anden offentlig opgave, som sendes i udbud, kan kommunerne selv løse bedst og billigst. Det bekræfter kun tendensen i den nye rapport fra RUC, KORA og KU.

Derfor bør kommuner og offentlige myndigheder oftere byde selv, når de sender opgaver i udbud, mener FTF.

LÆS OGSÅFTF: Kommuner bør byde på egne opgaver

”Hvis kommunen kan løse opgaven bedst og billigst, skal den naturligvis ikke udliciteres. Det ville i givet fald betyde, at det bliver dyrere og dermed svækker den offentlige service til borgerne”, siger Bente Sorgenfrey.   

Trods gode erfaringer, er det kun få kommuner, der giver et såkaldt kontrolbud, viser den ny analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Kun 51 gange har kommuner og andre offentlige myndigheder fra foråret 2012 til foråret 2014 budt ind på egne opgaver. Til sammenligning er der i samme periode indgået kontrakter om ca. 2.400 EU-udbud i Danmark. Et EU-udbud er et større udbud omfattet af EU-regler.

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

Forskerne på RUC, KORA og KU har gennemgået mere end 2.000 studier fra de seneste fire år og er endt med at udvælge de kvalitetsmæssigt 25 bedste studier om udlicitering publiceret i perioden 2011-2014. Rapporten er således en systematisk forskningsoversigt over 25 studier, der alle er fundet relevante og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. Ud af de 25 studier er syv danske og 18 fra udlandet.

Læs rapporten "Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver" (2014)

Læs 2011-rapporten fra AKF her

FTF har støttet udgivelsen af den nye rapport