Mød FTF på Folkemødet

FTF sætter lønmodtagernes hverdag og fremtidens velfærdssamfund på dagsordenen på Folkemødet på Bornholm midt i juni

Folkemødet nærmer sig, og FTF er igen i år vært for en række debatarrangementer i Folkets Hus, hvor FTF og LO holder til. Debatterne i Folkets Hus er om, med og for lønmodtagerne; i år er der bl.a. fokus på den danske model efter OK18. (Foto: FTF/Mette Løvgren)

24.05.18
FTF nyhed

Medarbejdernes arbejdsliv – og vores fælles velfærdssamfund - er i fokus, når FTF igen i år deltager på Folkemødet på Bornholm. FTF er vært for en række debatarrangementer i Folkets Hus, som er LO’s og FTF’s fælles sted på Folkemødet.

Her afvikler både de to hovedorganisationer og medlemsorganisationerne arrangementer. FTF deltager også i debatter hos andre, så FTF’erne er godt repræsenteret ude omkring.

Om Folkemødet

Åbner tors 14. juni kl. 11.30 og lukker søn 17. juni kl. 12.00. Fri entre og alle events er gratis. 

Folkemødet i uge 24 i Allinge på Bornholm samler flere end 100.000 mennesker. I 2017 deltog 1.027 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier. 

Bornholms Regionskommune indbød til det første Folkemøde i 2011. Spændingen var stor: Ville politikerne komme, var det interessant for organisationerne, foreningerne og virksomheder at deltage, ville folket være med? Det optimistiske håb om at tiltrække 2.000 mennesker blev opfyldt med flere længder: 10.000 mennesker deltog over de fire dage.

På de forskellige debatter vil især FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, men også andre repræsentanter for FTF, krydse klinger med ministre og kommunal- og regionspolitikere og med beslutningstagerne fra erhvervsliv og interesseorganisationer – om spørgsmål om bl.a.:

Hvordan skal fremtidens danske model se ud for det offentlige efter OK18 - skal den strikkes om?
Hvordan får medarbejderne mere indflydelse på at udvikle en bedre offentlig sektor? 
Hvad har disruption med mig og mit arbejdsliv at gøre?
Husker vi arbejdsmiljøet, når digitalisering og robotter indtager arbejdspladserne?  
Hvordan får vi luget ud i overstyringen af det offentlige – og får mere tillid til offentligt ansatte?

Bare for at nævne et lille udpluk…

Foruden arrangementerne i Folkets Hus deltager Bente Sorgenfrey bl.a. i debatter om:

·  Fremtidens arbejdsmarked efter OK18 (FTF og Akademikerne)
·  Digitalisering og disruption - om digitaliseringens for- og bagsider. Debat med bl.a. beskæftigelsesministeren og administrerende direktør for DI, Karsten Dybvad
·  Ledelseskommissionens spritnye anbefalinger til god og effektiv opgaveløsning i det offentlige - debat med bl.a. kommissionens formand Allan Søgaard Larsen
·  Samarbejde mellem privat og offentlig sektor som en løsning på et velfærdssamfund under pres, debat m bl.a. branchedirektører for offentlig-privat i DI, Jakob Scharff
·  Nye teknologier – hvordan får vi indtænkt arbejdsmiljøet?
·  En ny dansk model for den offentlige sektor – debat hos Socialdemokratiet

FTF-arrangementer i Folkets Hus

Åbning af Folkets Hus, Kirkegade i Allinge 
Torsdag kl. 13.30-14.30 i restauranten. 
Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Morten Skov, næstformand for LO og byder velkommen i Folkets Hus.

Morgenmøde med ministeren
Fredag kl. 08.30-09.30 i restauranten. 
Vi mødes til morgenmad med ministeren, hvor der vil være mulighed for at diskutere den aktuelle politiske situation.

Fremtidens ’danske model’ i det offentlige
Fredag kl. 9.00-10.00 i restauranten
Er den nuværende forhandlingsmodel den mest hensigtsmæssige – for arbejdstagerne, arbejdsgiverne og borgerne?

Professionsoprør – hvornår siger lederne fra?
Fredag kl. 12.00- 13.00 i restauranten
De offentlige ledere er i et dagligt dilemma: På den ene side skal de være loyale, overholde rammer og lovgivning og på den anden side har de et moralsk og etisk ansvar over for medarbejdere og brugerne. Mød bl.a. formanden for FTF’s Lederråd.

Sammen om udvikling af den offentlige sektor - hvordan?
Fredag kl. 14.00-15.00 i restauranten
Der er brug for at inddrage medarbejderes ideer og faglige viden tidligt, for at de kan skabe værdi for de politiske beslutninger og komme borgerne til gode. Debat med bl.a. innovationsminister Sophie Løhde.

Disruption i lønmodtagernes optik
Fredag kl. 15.00-16.00 i restauranten
FTF og LO inviterer medlemmer til at dele historier om forandringer på arbejdspladsen med Disruptionrådet. Diskussion om, hvordan vores arbejdsmarked kan udvikle sig, med bl.a. innovationsminister Sophie Løhde.

Morgenmad med Mette Frederiksen & Kristian Thulesen Dahl
Lørdag kl. 08.30-09.30 i restauranten
Vi begynder dagen med formændene for Folketingets to store partier, hvor vi vil diskutere tidens varmeste politiske emner. 

Det samlede program for Folkemødet 2018