Mange ledere er ikke klædt på til at håndtere medarbejderstress

Når ansatte har problemer med stress, føler langtfra alle ledere sig godt rustet til at hjælpe dem med at håndtere det, viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Lederne.

FTF foreslår, at alle nye ledere med personaleansvar inden for det første år gennemfører en solid efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

25.01.16
FTF nyhed

Den dag en ansat banker på lederens dør på grund af stress, er det ikke sikkert, at lederen kan give den bedst mulige hjælp. 71 procent af organisationen Ledernes medlemmer mener nemlig, at de kun i mindre eller nogen grad føler sig klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med medarbejderstress. Det viser en ny undersøgelse blandt 4467 af deres medlemmer.

Hos offentligt ansatte i Akademikernes Centralorganisation er der samme tendens, viser en undersøgelse offentliggjort i sidste uge i Ugebrevet A4. Undersøgelserne bakkes op af tidligere rundspørger blandt 1.500 ledere i FTF. Her svarede 68 procent, at de kun i nogen eller meget lille grad følte sig rustet til at tackle problemer med medarbejdernes stress.

Og det er ikke overraskende, at mange ledere mangler viden om det her emne, vurderer Malene Friis Andersen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA):

"Stress er heldigvis ikke noget, som lederne skal håndtere akut hver dag. Derfor er det naturligt, at både nyere og unge ledere ikke har opbygget erfaring med at håndtere stress hos medarbejderne. Det ville være bedst, hvis de allerede havde et beredskab af viden og redskaber, inden de står i situationen og skal hjælpe ansatte med stress ," siger hun.


De færreste får uddannelse

Stress er et problem, som lederne ifølge undersøgelsen prioriterer højt. 95 procent svarer, at det er en vigtig del af ledelsesopgaven at håndtere stress blandt medarbejderne. Alligevel får kun få ledere med personaleansvar tilstrækkelig uddannelse i det psykiske arbejdsmiljø.

Det viser et særtræk fra en undersøgelse fra 2012 foretaget af NFA blandt 2.394 ledere og virksomhedsrepræsentanter, hvor godt en tredjedel svarede, at de ikke får nogen uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, mens knap hver femte svarede i ringe grad.

Ifølge Malene Friis Andersen kan uddannelse af ledere være en vej til at sikre, at de er klædt på til at løfte opgaven, men det er afgørende, at der også er erfaringsudveksling mellem ledere inden for organisationen, hvis man vil problemet til livs:

"Uddannelse er en rigtig god måde at forbedre ledernes kompetencer, men det kan også ske igennem god mesteroplæring fra de mere erfarne ledere, som ved, hvordan de skal forebygge og håndtere stress hos deres ansatte, " siger hun. 

Undersøgelsen

I hvilken grad føler du dig klædt på som leder til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med stress blandt medarbejderne?

Slet ikke/i mindre grad: 24 %
I nogen grad: 47 %
I høj/meget høj grad: 29 %
Ved ikke: 1 %

Kilde: Lederne, august 2015

Hvad kan lederen gøre?
Malene Friis Andersen udgiver snart en håndbog til ledere om stress blandt medarbejderne og har derfor en række konkrete råd til, hvad en leder kan gøre for at både at forebygge og håndtere problemet:

"Forebyggelsen handler om god basal personaleledelse. Lederne skal kende deres medarbejdere, hjælpe dem til at prioritere, og de skal sikre, at medarbejderne har de fornødne informationer, kompetencer og ressourcer til at kunne klare de arbejdsopgaver, som de står over for," forklarer hun.

"Håndteringen handler om at spotte stress ved for eksempel at kende til potentielle adfærdsændringer. Samtidig skal man vide, hvordan man som leder skal reagere på sin bekymring og tage samtalen med sin stressede medarbejder."

Forslag fra LO og FTF

- FTF og LO foreslår, at Folketinget indfører et krav om, at alle nye ledere med personaleansvar inden for det første år gennemfører en solid efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

- Fokus skal være på forebyggelse, fastholdelse og kendskab til såvel risikofaktorer som positive faktorer, der kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

- Uddannelsen skal udbydes af en række godkendte offentlige og private uddannelsesudbydere, som det kendes fra den nuværende obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen bør have en varighed af minimum 3 dage.

- Uddannelsen skal give nye ledere bevidsthed om, og værktøjer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Der skal være fokus på, hvordan de sociale dynamikker og processer på arbejdspladsen påvirker det psykiske arbejdsmiljø og en viden om, hvordan ledelse kan bidrage til trivsel og motivation blandt medarbejderne og til at forebygge og fastholde medarbejdere.