Lønmodtagerne vil have overenskomster og fællesskab om faget

Lønmodtagerne bakker bredt op om den danske model med overenskomster, strejkeret og tillidsrepræsentanter. Samtidig er de glade for det fællesskab om faget og den faglige identitet, deres fagforening giver dem. Det viser en ny kvalitativ undersøgelse fra Aalborg Universitet.

Lønmodtagerne sætter stor pris på, at deres fagforening har et dybt kendskab til deres fag og de særlige vilkår, der findes i de forskellige professioner, viser APL-undersøgelsen (Foto: Jespser Ludvigsen)

19.12.17
FTF nyhed

Der er bred opbakning til den danske model med overenskomster, strejkeret og tillidsrepræsentanter – også fra mange af de uorganiserede. Det er et af hovedresultaterne fra undersøgelsen ”Fællesskab gør forskel” udgivet af LO og FTF.

Fællesskab gør forskel

Læs "Fælleskab gør forskel" (pdf)

- en forskningsrapport om lønmodtagerinteresser og værdier.

Undersøgelsen følger op på en større kvantitativ spørgeskemaundersøgelse fra 2015, Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv, den såkaldte APL-undersøgelse, også udarbejdet af CARMA, Aalborg Universitet.

Den nye undersøgelse indeholder 54 kvalitative interviews med lønmodtagere, der bl.a. uddyber deres syn på deres fag og faglige fællesskab.

”Det er meget positivt, at få bekræftet, at medlemmerne af de rigtige overenskomstbærende fagforeninger påskønner de fordele, der er ved at være omfattet af en overenskomst, herunder ordnede forhold på deres arbejdsplads. Danske lønmodtagere ønsker på ingen måde et ureguleret arbejdsmarked, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor resultatet er forringede arbejdsvilkår”, siger LO’s formand Lizette Risgaard. 

Fagforeningen giver faglig identitet og stærkt sammenhold
Undersøgelsen viser samtidig, at lønmodtagerne sætter stor pris på, at deres fagforening har et dybt kendskab til deres fag og de særlige vilkår, der findes i de forskellige professioner.  

Fagforeningernes indgående kendskab til medlemmernes fag og særlige vilkår i de enkelte professioner er med til at skabe den faglige identitet og fællesskab, som betyder rigtig meget for medlemmerne.

Bente Sorgenfrey

”Det er vigtigt for medlemmerne, at fagforeningerne har indgående kendskab til medlemmernes fag og de særlige vilkår i de enkelte professioner. Det giver en faglig identitet og et fællesskab, som betyder rigtig meget for medlemmerne. Fagforeningernes netværk om faget styrker medlemmerne i deres daglige arbejde, og det giver dem et rum, hvor de kan diskutere faglige udfordringer med andre i samme fag”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey. 

LO og FTF støtter forskningsarbejde på arbejdsmarkedsområdet for at blive klogere og dygtigere som fagforeninger.

Undersøgelsens 54 interviewpersoner er repræsentativt udvalgt blandt lønmodtagere.