Godt med fokus på faglig ledelse i ny kommission

FTF er glad for, at der nu nedsættes en ledelseskommission. Fokus på kvalitet, faglighed og tillid i stedet for kontrol og målstyring bør være hovedfokus for den ny ledelseskommission, der samtidig bør se på problemer med grænseløst arbejde og lære af de gode erfaringer fra MED-systemet, mener FTF.

15.03.17
FTF nyhed

Regeringens nye ledelseskommission, der netop er præsenteret, er et godt skridt på vejen mod mere fokus på kvalitet, faglighed og god ledelse i den offentlige sektor, i stedet for mere kontrol, dokumentation og mål- og resultatstyring.

Det mener hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

”Der mangler i dag et samlende politisk projekt for en ny styring og ledelse af den offentlige sektor, der baserer sig på dialog og medinddragelse af medarbejderne. Det er derfor rigtig godt, at der med ledelseskommissionen sættes fokus på tillid og god ledelse i den offentlige sektor. Medarbejdere og borgere, der hver dag befinder sig i velfærdens maskinrum, bør være i fokus i kommissionens arbejde”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der sidder med i følgegruppen til den nye Ledelseskommission.

Ledelseskommissionen skal blandt andet kaste lys over, hvad god ledelse er. FTF har netop udgivet en rapport om de stigende problemer med grænseløst arbejde, der bl.a. betyder, at mange ansatte savner ledelse, der giver plads til faglige vurderinger frem for ensidigt fokus på resultat- og dokumentationskrav. 

”Grænseløst arbejde er stort problem i den offentlige sektor, og derfor sender jeg vores nye rapport til medlemmerne af den nye kommission, så vi kan få sat lys på problemerne, hvilket forhåbentligt vil føre til bedre rammer for det grænseløse arbejde, der skaber stress og dårlig kvalitet i det offentlige”, siger Bente Sorgenfrey.

Kontrol og dokumentation skaber mistillid
FTF havde gerne set, at der var flere praktikere fra de store velfærdsområder med i kommissionen, fx repræsentanter fra det pædagogiske område samt social- og børneområdet.

”Vi går aktivt ind i følgegruppen og vil sammen med vores medlemsorganisationer og vores Lederråd, der repræsenterer 27.000 ledere i FTF-organisationerne, levere konkret sparring og forslag i forhold til kommissionens anbefalinger og ideer med baggrund i vores praktiske erfaringer ude fra virkelighedens arbejdspladser og de problemer, vores medlemmer står overfor. Det drejer sig fx om overdreven kontrol og dokumentation af deres arbejde samt mål- og resultatstyring, som har taget overhånd og i dag fjerner fokus fra kvalitet og faglighed”, siger Bente Sorgenfrey.

Ud over selve kommissionen nedsættes en rådgivende følgegruppe, hvor bl.a. FTF og udvalgte lederforeninger får plads. Formand for FTF's Lederråd og formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal hilser kommissionen velkommen:

”Det er et utroligt vigtigt arbejde, de skal i gang med. Hele styringen af den offentlige sektor har været præget af for mange tal og for meget kontrol i stedet for ledelsesrum og tillid. Især idéen om, at man kan lave rationaler ud fra gennemsnitsberegninger, bør ændres. Der er store forskelle på, hvordan man prioriterer i kommunerne – og den lokale frihed er vigtig at bevare", siger Claus Hjortdal, der sidder med i følgegruppen på vegne af Skolelederforeningen, ligesom BUPL's og DSR's lederforeninger er med i følgegruppen.

Der blev ikke plads til medarbejderrepræsentanter i selve kommissionen. Det er ærgerligt, mener FTF, for styring og ledelse hænger uløseligt sammen med medarbejdernes arbejde og konkrete oplevelser fra hverdagen.

”Der er masser af dygtige ledere på de store velfærdsområder, men ofte er det de styringsmæssige rammer, organisation og dårlig økonomi, der ikke tillader lederne at udfolde deres og medarbejdernes potentiale og faglighed. Det håber jeg, at innovationsministeren er opmærksom på”, siger Bente Sorgenfrey, der ligeledes peger på, at der allerede i dag er et velfungerende samarbejde i bl.a. MED-udvalg i mange steder, hvilket den nye kommission bør tage ved lære af.