Ledelse og styring i den offentlige sektor står højt på dagsordenen i Norden

I Danmark er Ledelseskommissionen ved at afslutte sit arbejde og i Sverige er Tillitsdelegationen i gang med at afprøve nye veje til at skabe bedre velfærd og offentlig service. LO, FTF og Cevea bygger bro og inviterer til en workshop om styring og ledelse i Norden.

05.02.18
FTF nyhed

Vi stiller spørgsmålet; Hvor er snitfladerne mellem vejene til bedre velfærd i Danmark og Sverige, og hvad kan vi lære af hinanden?

Tid: Mandag den 26. februar kl. 13.00-16.00 Sted: LO, Islands Brygge, LO Islands Brygge 32D, 2300 København S.

På workshoppen får vi bl.a. besøg af Louise Bringselius, der er forskningsleder i den svenske Tillitsdelegation og leder arbejdet med at eksperimentere og udvikle sig til et nyt paradigme for styring og ledelse i den offentlige sektor, og Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskommissionen.  

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker via følgende link: https://lo.nemtilmeld.dk/54/ senest den 16. februar.  

Dagens fulde program:

PROGRAM  

13.00 | Velkomst Nanna Højlund, næstformand i LO, byder velkommen på vegne af LO, FTF og Cevea. Dagens ordstyrer Rie Ljungmann, velfærdsanalytiker i Cevea, rammesætter dagens program og indhold.

13.10 | Ledelse og styring i Danmark og Sverige – hvad kan vi lære af hinanden? Både herhjemme og hos vores svenske naboer står styring og ledelse i den offentlige sektor højt på dagsordenen. Men hvad kan vi egentlig lære af hinanden og hvor er de relevante snitflader?

Til at starte den diskussion hører vi to korte oplæg af Louise Bringselius, forskningsleder i Tillitsdelegationen, dr. phil, docent og lektor i Organisation og Ledelse på Lunds Universitet, og Lotte Bøgh Andersen, medlem af Ledelseskommissionen og professor ved Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab. Efterfølgende stiller de to spørgsmål til hinanden og udfordrer forskelle og ligheder i praksis, hvorefter vi i fællesskab diskuterer perspektiver for læring på tværs af de to lande.

14.00 | Pause – kaffe, lidt sødt og eftertanke

14.15 | ”20 spørgsmål til professoren” Vi formulerer og stiller spørgsmål til Louise Bringselius og Lotte Bøgh Andersen med udgangspunkt i deres oplæg.

14.45 | Fælles debat og indspark
Hvordan ser debatten om styring og ledelse ud – set fra arbejdspladserne i den offentlige sektor?

Fælles debat, der kickstartes af input fra:

- Nicolai Bendtsen, scenetekniker og fællestillidsmand på Det Kgl. Teater

- Helle Riis, viceforstander på autismecenter Storstrøm i Vordingborg

- Eva Munch, formand for Lederrådet i BUPL  

15.50 | Opsamling og tak for i dag Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, samler på vegne af FTF, LO og Cevea op på dagens diskussioner.   Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker via følgende link: https://lo.nemtilmeld.dk/54/ senest den 16. februar.