Kommuner følger ikke op på indsats mod vold

Halvdelen af landets kommuner ved ikke, om deres indsats mod vold virker, viser ny undersøgelse. Antallet af voldsramte medarbejdere stiger fortsat, og det koster samfundet en milliard kroner hvert år, fordi voldsramte har et højere sygefravær.

16.01.14
FTF analyse

Hvert år bliver 160.000 privat og offentligt ansatte udsat for vold på jobbet. Det koster samfundet en formue i ekstra sygedage. Alligevel følger halvdelen af landets kommuner ikke op på, om deres indsats mod vold virker. Det viser en ny undersøgelse fra FTF, der repræsenterer 450.000 privat og offentligt ansatte, fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, lærere og politibetjente.

I forbindelse med overenskomstaftalen på det kommunale område er det aftalt, at alle kommuner skal lave retningslinjer mod vold på arbejdspladsen. Det har langt de fleste kommuner gjort. Men halvdelen af kommunerne har ikke undersøgt, om retningslinjerne mod vold er effektive og virker i praksis, selvom de har pligt til det ifølge aftalen.


Det viser en ny rundspørge, som FTF har foretaget blandt næstformændene i de øverste medindflydelsesudvalg i landets 98 kommuner (Hoved-MED), som består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Næstformænd fra 79 kommuner har deltaget i undersøgelsen, og halvdelen, 51 procent, svarer, at kommunen ikke har undersøgt, om retningslinjerne er effektive i forhold til at forebygge vold. 35 procent har undersøgt det.

Koster samfundet en mia. kr. årligt
Voldsramte offentlige ansatte har gennemsnitligt tre ekstra sygedage om året, og det koster det offentlige cirka 250 mio. kr. hvert eneste år. På samfundsniveau svarer det til omkring en milliard kroner om året, fordi de voldsramte har et højere sygefravær. Det viser tal fra FTF.

Den nye undersøgelse viser også, at tre kommuner slet ikke har aftalt retningslinjer om vold, mobning og chikane i Hoved-MED, selvom det skulle være sket per 1. april 2010 for snart fire år siden. At tre kommuner slet ingen regler har, og at halvdelen af landets kommuner desuden ikke følger op på de retningslinjer, de har vedtaget, er et problem, mener FTF.

”På trods af mange års fokus på vold og trusler er der ikke sket et fald i antallet af voldsepisoder på arbejdspladserne – tværtimod. Flere rammes af vold. Alligevel er der rigtig mange kommuner, der ikke har fulgt op på, om deres indsats mod vold virker. Det skal der laves om på. Derfor vil jeg opfordre de kommuner, der ikke har undersøgt om deres retningslinjer er effektive, til at få det gjort”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Retningslinjer virker – hvis de bruges
Undersøgelsen viser, at kommunerne kan styrke indsatsen mod vold ved at følge op på, om retningslinjerne virker. Halvdelen af de kommuner, der har undersøgt om retningslinjerne virker, har fundet behov for at revidere dem. Det gælder kun en tredjedel af de kommuner, der ikke har undersøgt retningslinjerne.

”Det er rigtig ærgerligt, at mange kommuner forsømmer at følge op på deres indsats mod vold. For de kommuner, der gør det, er også gode til at identificere og registrere vold og bagefter følge op, hvordan vold og trusler undgås i fremtiden”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Flere rammes af vold og trusler på jobbet

I 2000 var 2,2 % udsat for vold, men det tal steg til 6,1 % i 2012.

Personer udsat for trusler steg fra 4,6 % i 2000 til 9,2 % i 2012.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

På et år har voldsramte offentligt ansatte i gennemsnit 10,6 sygefraværsdage, mens de ikke-ramte har 7,4 dage.

Kilde: Undersøgelse af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø, 2011-12.

 

10 gode råd til voldsforebyggelse

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har fokus på at forebygge vold på de danske arbejdspladser. I dag torsdag den 16. januar åbner hun en stor konference om emnet og i den forbindelse offentliggøres 10 gode råd til voldsforebyggelse, som arbejdsmarkedsparter og Arbejdstilsynet har udarbejdet i fællesskab. Læs de 10 gode råd her

FTF har udarbejdet et oplæg med fem bud på, hvordan indsatsen mod vold og trusler kan styrkes. Læs det her: 5 bud på en styrket indsats mod vold og trusler