Kommissionsformand Nina Smith: 78 pct. til dimittender er bedre end 70 pct.

Dagpengekommissionen landede på sit forslag om 78 % af den fulde dagpengesats til dimittender for at sikre, at dagpenge er mere attraktive for nyuddannede end kontanthjælp, forklarer dagpengekommissionens formand Nina Smith, der mener, det er en dårlig ide at sætte satsen længere ned.

21.10.15
FTF nyhed

Det fremstår i dagens udgave af dagbladet Politiken som om, formanden for dagpengekommissionen, Nina Smith, går ind for en lavere dagpengesats til dimittender, end den kommissionen foreslår i sin samlede pakke, der blev præsenteret i mandags. 

Ifølge forslaget fra kommissionen skal de nyuddannede sættes ned fra i dag 82 pct. til fremover 78 pct. af fulde dagpenge. Nina Smith understreger overfor FTF, at hun bakker fuldt op om kommissionens forslag, at hun i løbet af kommissionens arbejde er blevet overbevist om, at det er en dårlig ide at sætte satsen for nyuddannede længere ned end 78 pct.:

"Da jeg startede ud med at overveje satsen, tænkte jeg 70 %, men så snart vi regnede på det og sammenlignede med kontanthjælpssystemet, blev det klart, at det var en dårlig idé, fordi dimittenderne skal være i a-kasse systemet og have fordel af at være der. Derfor landede vi på 78 %", siger Nina Smith til ftf.dk.

Forslaget om at sænke satsen for dimittender til 78 % af den fulde dagpengesats indgår som den ene vigtige brik i finansieringen af den nye dagpengemodel fra dagpengekommissionen, og det var en enig kommission, der mandag fremlagde forslaget om at sætte satsen ned til 78 pct.

Den anden vigtige brik i finansieringen er indførelsen af karensdage, hvor et flertal i kommissionen foreslår 8 karensdage om året, mens LO og FTF i en mindretalsudtalelse påpeger, at de kan gå med 3 karensdage, og at der også er brug for ekstra finansiering i form af ”nye penge” fra politisk hold.