Ingen tid til pædagogisk udvikling

Færre medarbejdere, kortere tid til børnene og ringe mulighed for at tilgodese børnenes behov. Det er konsekvenserne af offentlige besparelser i en fritidsklub i Aabenraa.

14.09.11
FTF nyhed

Færre pædagoger til flere børn. Flere børn med særlige behov. Dårlig tid til pædagogisk udvikling. Sådan ser hverdagen ud i fritidsinstitutionen Klubben Engen i Aabenraa, hvor besparelserne går ud over den pædagogiske indsats og den tid, der er sammen med børnene.

Børnene i fritidsklubben i Aabenraa er langt fra de eneste borgere, som har mærket de offentlige besparelser. Kravet om nulvækst fører til offentlige besparelser, som landet over har ramt de bløde områder som undervisning, børnepasning og sygepleje. Det har en ny FTF-analyse vist.

Ingen tid til særlige behov

Bemandingen i Klubben Engen er skåret ned fra ti til otte faste medarbejdere, fortæller klubbens leder Andrea Mastrup, og det betyder helt konkret, at der er mindre tid sammen med børnene. Samtidig er mange af de børn med særlige problemstillinger, som tidligere var i særlige tilbud uden for kommunen, blevet hentet hjem, så de nu i stedet er i det normale regi. Det kan fx være børn med ADHD.

"De er nu hos os med særlige problemstillinger, som vi ikke har mulighed for at hjælpe dem med", siger Andrea Mastrup.

Klubben Engen er en fritidsinstitution for børn fra børnehaveklassen og op til 18 år, og børnene har alene i kraft af deres aldersspredning mange forskellige behov. Andrea Mastrup ærgrer sig over, at der ikke længere er mulighed for, at en pædagog kan gå fra med en mindre gruppe børn og lave nogle aktiviteter, som passer til netop de børns behov.

"Vores arbejde har udviklet sig til, at vi kontrollerer, at børnene ikke kommer til skade eller løber væk, men det er sjældent, der er tid til egentlig pædagogisk udvikling", siger hun.

Ud over at ramme kvaliteten af den pædagogik, som institutionen kan tilbyde børnene, er besparelserne også alvorlige for de ansatte. De kommer i klemme mellem børnenes og forældrenes ønsker, og hvad der reelt er mulighed for.

"Medarbejderne er meget stolte af den faglige del af arbejdet. Og når de så er nødt til at hugge en hæl og klippe en tå i forhold til, hvad de gerne ville have gjort, går det ud over den faglige selvforståelse", siger Andrea Mastrup.

Og endeligt betyder besparelserne også, at hun selv som leder har mindre tid til at lede. Hun må fx fravælge møder med skolen, hvor det kun er det faglige og ikke det sociale, som er på dagsordenen. Her kunne hun ellers have fået et bedre helhedsbillede af de enkelte børn, som hun kunne bruge til at sætte ind med en social indsats, der understøtter barnets faglige udvikling.