18.12.18 | FTF nyhed

Odder gør op med styringsmodel

I Odder Kommune vil ledere og medarbejdere have effektive og meningsfulde arbejdsgange, så man i sidste ende kan tilbyde borgeren den bedst mulige hjælp. Det har krævet et opgør med den økonomiske styringsmodel, man i kommunen har brugt på bostøtteområdet.

14.12.18 | FTF nyhed

Få ledige dage

Pernille Simonsen slap for ledighedskøen, da hun var nyuddannet. Hun takkede nemlig ja til et tilbud om trainee, inden hun var færdig med sin uddannelse.

07.12.18 | FTF nyhed

Ny aftale om universiteterne skal komme alle til gode

Positivt, at ny aftale om mere fleksible universitetsuddannelser bl.a. lukker op for flere uddannelser til erhvervskandidat, mener FTF. Det er vigtigt at fleksibiliteten også omfatter professionsbachelorer, så de ikke kommer i klemme.

04.12.18 | FTF nyhed

Vismænd: Der er råd til mere velfærd fremover – hvis politikerne vil det

Vismændenes beregninger viser, at der inden for regeringens egen økonomiske 2025-plan, er råd til at prioritere vækst i det offentlige forbrug til gavn for både borgere og virksomheder.

30.11.18 | FTF nyhed

Mager finanslov

Alt tyder på, at der med finansloven ikke er afsat tilstrækkelige midler til velfærden – hverken til at dække demografien eller at sikre tidssvarende kvalitet til borgerne. Regeringen oplyser ikke vækstraten i det offentlige forbrug.

29.11.18 | FTF nyhed

Lærer havde ret til at tale med store ord på personalemøde

Lærer Erik Hulmose Schmidt får medhold i Landsretten i sin sag mod kommunen, der gav ham en advarsel for at tale med store ord på et personalemøde. Det var nemlig ikke illoyal opførsel.

29.11.18 | FTF nyhed

Nyuddannede ledige er sikret trainee-forløb i 2019

Politisk aftale har sikret, at nyuddannede ledige inden for LO, FTF og AC-områderne kan få traineeforløb i hele 2019. Ordningen ville ellers være lukket ned d. 1. april 2019.

28.11.18 | FTF nyhed

Over 1000 fagforeningsledere fra hele verden mødes i København

Fem spørgsmål til FTF’s formand Bente Sorgenfrey, som deltager i fagbevægelsens internationale sammenslutning ITUC’s kongres i næste uge. Efter nytår tager hun sin nye kasket på som politisk ansvarlig for internationale forhold i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

26.11.18 | FTF nyhed

”Der er noget, der ligner lidt en bevægelse i gang..”

At fagbevægelsen skal blive bedre til at have fokus på organisering og fastholdelse af medlemmer, er der efterhånden ikke meget uenighed om herhjemme. De fleste fagforeninger har en organiseringsstrategi og medlemsudviklingen bliver fulgt nøje.   Og det er ikke...

22.11.18 | FTF nyhed

Nu bliver det igen lettere at få anerkendt arbejdsskader

Fem års stram fortolkning af arbejdsskadebegrebet ser ud til at blive blødt op, efter at FTF sammen med en række medlemsorganisationer har presset på for at få ændret loven.

21.11.18 | FTF nyhed

Tillidsvalgte og ledere skal sammen forebygge, at stress opstår

Siden 1987 har vi set stressforekomsten stige, så vi i dag befinder os på et faretruende højt niveau. Det kunne lektor på Center for Klinisk Hverdagspsykologi ved Aalborg Universitet, arbejdspsykolog Einar Baldursson, fortælle til Politiken tilbage i 2016. Her i 2018...

19.11.18 | FTF nyhed

Det er blevet en del af mig og den måde jeg tænker på

”Det kommer aldrig til at ske!” Det havde været svaret fra 35årige Betina Agger, hvis nogen for to år siden havde sagt til hende, at en dag skulle hun stå foran over 100 mennesker og være ordstyrer i en debat på folkemødet på Bornholm. Men det skete altså i juni år.

15.11.18 | FTF nyhed

Den allersidste kongres

Vores forfædre skabte historie ved at oprette FTF – med Fagbevægelsens Hovedorganisation skaber vi en ny stærk historie og indflydelse til medlemmerne. Det sagde Bente Sorgenfrey på FTF’s sidste kongres onsdag.

12.11.18 | FTF nyhed

Traineeforløbet blev indgangen til drømmejobbet

Da Kathrine Rerup som nyuddannet ergoterapeut ikke kunne få et arbejde, begyndte hun i et trainee-forløb. Det gav hende den arbejdserfaring og faglige ballast, hun manglede, og hun fik et job. FTF opfordrer politikerne til at fortsætte ordningen næste år.

09.11.18 | FTF nyhed

Et arbejdsmarked i forandring stiller nye krav til fagbevægelsen

Nye tendenser på arbejdsmarkedet udfordrer fagbevægelsens traditionelle organiseringsmetoder. Der findes ikke en ’one size fits all’ model, men her er tre ting man overordnet kan fremhæve som afgørende succesparametre.

05.11.18 | FTF nyhed

Uddannelsesbesparelser skal helt væk

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne annulleres fra 2019. Bente Sorgenfrey, formand for FTF hilser aftalen velkommen, men ønsker besparelserne fjernet for alle uddannelser.

01.11.18 | FTF nyhed

Vold mod ansatte stiger: Politikere må på banen

Ny rapport dokumenterer, at blandt andet højt arbejdstempo øger risiko for vold mod ansatte. Især lærere og pædagoger rammes af vold. Det koster dyrt i form af øget sygefravær. Politikerne må investere i øget forebyggelse, flere ressourcer lokalt og stop for...

01.11.18 | FTF nyhed

Stressramt pædagog: Politikerne må handle nu

Stress er et samfundsproblem, som bliver individualiseret og overladt for meget til tilfældigheder, mener stressramt pædagog, der ønsker mere uddannelse af ledere og politikere, der gør mere for at bekæmpe stress.

31.10.18 | FTF nyhed

Konkurrencen om politisk indflydelse er blevet benhård

Det er helt centralt at vide, hvordan politikere, embedsmænd, meningsdannere og eksperter tænker, når de skal påvirkes direkte eller indirekte. Her får du 7 gode råd til at øge din politiske indflydelse.

30.10.18 | FTF nyhed

Fagbevægelsens nye top

Se navnene på dem, der kommer til at stå i spidsen for Danmarks nye, store hovedorganisation FH, der opstår fra årsskiftet efter fusionen mellem FTF og LO.

26.10.18 | FTF nyhed

Her er navnet på ny hovedorganisation for 1,4 mio. arbejdstagere

Mere end 80 fagforbund og i alt 1,4 mio. arbejdstagere har fået nyt navn og logo pr 1. januar 2019. Fagbevægelsens Hovedorganisation bliver navnet.

24.10.18 | FTF nyhed

Digitalisering: Afgørende at medarbejderne inddrages og uddannes

FTF kvitterer for regeringens ambitionsniveau i digitaliseringsreformen, men efterlyser tilstrækkelige uddannelsesindsatser til de medarbejdere og ledere, som skal føre planerne for en bedre offentlig digital service ud i livet.

08.10.18 | FTF nyhed

Styring og dokumentation skubber fagligheden til side

Socialrådgiver Maria Helene Riber oplever, at kontrol og registrering stjæler tiden fra det væsentlige. Hun efterlyser respekt for medarbejdernes faglighed og dømmekraft.

02.10.18 | FTF nyhed

Åbningstale: Ingen ambitioner for uddannelse og arbejdsmiljø

Løkke fremhævede væksten på sundhedsområdet, men var larmende tavs om de tusindvis af forsvundne job i bl.a. børnehaver, jobcentre og ældrepleje. Alarmerende udsigter for velfærden, mener FTF, der også efterspørger ambitioner for uddannelse og arbejdsmiljø.

01.10.18 | FTF nyhed

Bedre dagpengeregler for freelancere og selvstændige fra 1. oktober

Det bliver lettere at få dagpenge som freelancer og selvstændig fra den 1. oktober, hvor nye dagpengeregler træder i kraft.

29.09.18 | FTF nyhed

Bred enighed om nationale mål for den offentlige sektor

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og Akademikerne er enige om fire nationale mål som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år. Med en erklæring, som alle parter har underskrevet, er der enighed om, at alle vil trække i samme...

27.09.18 | FTF nyhed

Ekspertudvalg anbefaler klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Regeringens ekspertudvalg har netop offentliggjort 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø. En ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er en af de centrale anbefalinger. Nu må politikerne kridte skoene og handle fluks, mener FTF.

13.09.18 | FTF nyhed

Brug for at styrke EUD og uddannelser generelt

Tiltrængt styrkelse af erhvervsuddannelserne, men regeringen glemmer de andre uddannelser. Velfærdsuddannelserne er under massivt pres på grund af krav om to procents besparelser hvert år. Det rammer kvalitet, velfærd og service til borgerne, mener FTF. Regeringen...

05.09.18 | FTF nyhed

Skoleleder udsat for vold sejrer i Højesteret

Det var ulovligt, da Erstatningsnævnet skærpede sin praksis, så en skoleleder blev nægtet erstatning efter overfald af en elev. Det viser en principiel sag om erstatning for vold på jobbet.

04.09.18 | FTF nyhed

FTF: Lovende start på reform af den offentlige sektor

Glædeligt, at regeringen med Sammenhængsreformen sætter en ny kurs mod mere plads til faglighed for offentligt ansatte og dermed mere velfærd, mener FTF. Samtidig centralt at holde regeringen fast på løftet om, at effektiviseringsgevinsterne skal blive i den offentlige...

01.09.18 | FTF nyhed

FL19 svækker arbejdsmiljøet: Hver 3. ansat i Arbejdstilsynet vil i 2022 være sparet væk

Finanslovsforslaget for 2019 lægger op til at fortsætte de seneste års kraftige nedskæringer på arbejdsmiljøområdet. Hvis udspillet vedtages vil hver 3. medarbejder i Arbejdstilsynet i 2022 være sparet væk i forhold til antallet af ansatte i 2014.

30.08.18 | FTF nyhed

FL19: Drop sparekrav på velfærd og uddannelse

Velfærds- og uddannelsesbesparelser fortsætter de kommende år, hvis ikke regeringen dropper sparebidrag allerede fra 2019. Professor: Markant flere borgere, ældre og børn, kræver 1,1 % offentlig vækst.

27.08.18 | FTF nyhed

Her udklækkes fagbevægelsens kernetropper fremover

1,5 million medlemmer fra 100 forskellige fagforeninger står over for den epokegørende fusion af LO og FTF til årsskiftet. Det samlede ansvar for kurser og uddannelser til politisk valgte, ansatte og tillidsvalgte i medlemsorganisationerne overtages af Konventum i...

23.08.18 | FTF nyhed

Ny aftale skal forenkle indsatsen for ledige

Regeringen, S, DF, SF og De Radikale har i dag indgået en fornuftig aftale om en enklere beskæftigelsesindsats. Hermed bliver det lettere for både ledige og medarbejdere at forstå reglerne, og det giver samtidig mere ansvar til a-kasserne.

23.08.18 | FTF nyhed

Lovforslag giver chefen ret til at se sygemeldtes fortrolige oplysninger

FTF finder det positivt, at et nyt lovforslag forsøger at begrænse arbejdsgivers adgang til sygemeldtes lægelige helbredsoplysninger. Men desværre åbnes fortsat for, at fortrolige oplysninger om sygemeldte sendes til arbejdsgivere, der har ”økonomiske interesser” i...

20.08.18 | FTF nyhed

Stor FTF-plan: Bedre styring giver meget mere velfærd

Op til regeringens Sammenhængsreform lancerer FTF 40 forslag og 13 principper til en bedre offentlig sektor, der sætter borgerne og velfærden i centrum. Forpligtende partnerskaber mellem politikere, ledere og medarbejdere er et kernepunkt i udspillet.

16.08.18 | FTF nyhed

Ja tak til mere teknologi i uddannelserne

FTF er begejstret for nyt initiativ fra uddannelses- og forskningsministeren, der vil give de videregående uddannelser en teknologisk upgrade. FTF sender forslag til ministeren, så uddannelserne og de studerende bliver klar til arbejdsmarkedets digitale krav.

15.08.18 | TR-info

Nyeste viden om meningsløst målmylder: Stop det ved at inddrage medarbejdere

Offentlige medarbejdere kløjes i meningsløse mål og styringsredskaber, viser ny undersøgelse. Både undersøgelsen og ny forskning viser, at der er meget at vinde ved medarbejderinddragelse.

09.08.18 | FTF nyhed

Tims kollegaer blev mobbet eller løj på jobbet om at være homoseksuel

Ny undersøgelse slår fast, at alt for mange LGBT+’ere ikke tør være åbne på deres arbejdsplads. Medarbejdere og ledelse bør sammen sikre arbejdsmiljø og inklusion mener FTF, PROSA og tillidsrepræsentant.

06.07.18 | FTF nyhed

Forsker: Topledere overser kæmpe potentiale i samarbejde med medarbejderne

Ansvarlige ledere og politikere i regering, kommuner og regioner overser det kæmpestore, uudnyttede potentiale, der ligger i at bruge MED-systemet til at inddrage medarbejderne i udviklingen af den offentlige sektor. Det mener professor og ledelsesforsker Kurt Klaudi...

06.07.18 | FTF nyhed

Valg, velfærd og Sammenhængsreform – her er efterårets vigtigste dagsordener

Efter sommer tager FTF fat på sin sidste sæson som selvstændig organisation med kursen sat mod ny hovedorganisation til nytår. Folketingsvalget vil sætte sit præg på det politiske efterår på alle fronter. Se her hvilke syv dagsordener, der kommer til at fylde hos FTF.

05.07.18 | TR-info

Rigtig god ferie – 6 rettigheder du bør kende, når du tager fri

Ferie er ikke noget, der kommer af sig selv og er gratis – og der er flere rettigheder, du bør være opmærksom på.

05.07.18 | FTF nyhed

Ombudsmanden: Ledere glemte vigtig ’PS’ i ytringssag

Kommune havde lov at nægte ansatte at medvirke i TV-program på kommunens vegne. MEN… ledelsen burde samtidig have gjort klart, at de ansatte gerne måtte medvirke på EGNE vegne, fastslår Ombudsmanden.

02.07.18 | FTF nyhed

Flest ville læse om OK18

Slaget om OK18 fyldte sendefladen, sociale medier og var blandt de meste læste nyheder på ftf.dk i første halvår af 2018. Ytringsfrihed er igen i år et hot emne blandt FTF’s læsere.

21.06.18 | FTF nyhed

Løhde: Offentlig sektor skal udvikles i dialog med medarbejderne

Innovationsminister Sophie Løhde og KL-formand Jacob Bundsgaard sagde det begge på en debat på Folkemødet: Samarbejde med medarbejderne er centralt for udvikling af den offentlig sektor.

20.06.18 | FTF nyhed

Kørekort til fremtiden - kom til MED-konference den 3. december 2018

FTF, OAO og FOA inviterer til årets MED-konference, hvor vi igen samler medarbejderrepræsentanter fra MED-hovedudvalgene i kommuner og regioner i hele landet.

19.06.18 | FTF nyhed

Den danske model – værd at samle på

Vi skal ikke over i den grøft, der hedder lovgivning, når det handler om at justere den danske model til den offentlige sektor, sagde Bente Sorgenfrey til debatarrangement hos Akademikerne på Folkemødet.

19.06.18 | FTF nyhed

Fornyet dansk model i sigte

Offentligt ansatte og deres arbejdsgivere er enige: Efter OK18-slaget må parterne nu sætte sig sammen og give den danske model et offentlig sektor-serviceeftersyn. Men politikerne skal holde snitterne væk, lød det på en stuvende fuld folkemødedebat hos FTF’s...

12.06.18 | FTF nyhed

Kom til debatter om lønmodtagernes store spørgsmål

Det kæmpestore engagementet og energien fra OK18-kampen skal føres videre - vi skal fortsætte med at være stærke sammen. Sådan lød det i dag fra formænd FTF og LO under åbningen af Folket Hus - lønmodtagernes mødested under Folkemødet.

12.06.18 | FTF nyhed

Godt at Ledelseskommissionen bringer borger og kerneopgave i centrum

Borgerne skal sættes i centrum og politikerne skal blande sig mindre i detaljer, lyder det fra Ledelseskommissionen. FTF er enig: Hvis regeringens reform af den offentlige sektor skal lykkes, må lederne have bedre rammer til at løse opgaven sammen med medarbejderne.