Hvordan kan vi kombinere big and small organizing i DK?

Hvordan omsætter dansk fagbevægelse de gode amerikanske erfaringer med organisering af tusinder af aktivister via big organizing? Læs hvordan PROSA har vendt fagforeningen på hovedet og gør de inaktive medlemmer aktive.

15.03.18
FTF nyhed

I starten af det nye år inviterede hovedorganisationen FTF og fagforeningen PROSA den amerikansk organiseringsekspert Zack Exley til landet for at fortælle, hvad der virker, når mange mennesker skal organiseres for en sag via både gamle og nye organiseringsværktøjer. I denne artikel kan du læse om, hvordan danske fagforeninger kan lære af vores venner i USA.

I modsætning til small organizing, direkte møder med mennesker på fx arbejdspladsen, når man med big organizing langt bredere ud og får engageret langt flere i en sag. Kombinationen kan skabe resultater og fremgang, viser erfaringer fra blandet andet USA.

Organiseringsguru til fagbevægelsen: Grib Big Organizing!

Fagbevægelsen har et stort potentiale for at skabe mere folkelig og politisk engagement, men det kræver en radikal vision, mere effektiv, digital organisering og langt mere involvering lokalt, mener amerikaneren Zack Exley – manden bag Bernie Sanders' massemobiliserende primærvalgskampagne. Læs interview med ham her!

I Danmark arbejder mange fagforeninger efterhånden mere systematisk organisering. I starten var fokus på small organizing, hvor ansatte organizers tog ud på arbejdspladserne. Men det er ikke nok, anfører Zack Exley, der baserer sine erfaringer på USA.

Flere danske fagforeninger er begyndt at fokusere mere på de nære medlemsrelationer og følelser, der kan vække engagement og begejstring, mens andre eksperimenterer med big organizing. Et eksempel er 3F’s Skævt-kampagne, der satte dagsordenen og var medvirkende til at engagere tusinder af fagligt aktive og socialt indignerede borgere, og senest har 3F ført en kampagne mod højere pensionsalder, der benytter lignende metoder. Men eksemplerne på lignende store indsatser (big organizing) er få herhjemme.

I dag anfører mange i fagbevægelsen, at hvis der skal ske forbedringer på arbejdspladsen, i fagforeningen og i samfundet, så forudsætter det mobilisering, medinddragelse og fælles handling blandt langt flere medlemmer. At opnå flere medlemmer er ikke nok.

Hele fagforeningen skal være organiserende – ikke kun de få aktive
I fagforeningen for de it-professionelle PROSA har man gode erfaringer med organisering på nye måder, forklarer organiseringskonsulent Amalie Bonde Jørgensen. Men man har sammen med FTF inviteret Zack hertil landet for at lære af de nye metoder.

”Zack Exley ønsker et brud med kun at fokusere på "small organizing", små sejre, det der har præget dele af fagbevægelsens måde at arbejde på. I stedet for mindre sejre skal fagbevægelsen sætte radikale mål og bruge digitale værktøjer til at aktivere mennesker i fællesskaber. Vil du have folk med, skal du tage dem alvorligt og bede dem om noget stort, og det forsøger vi på i PROSA”, forklarer hun.

”Konkret har vi brugt Zacks besøg til at igangsætte en proces, hvor vi bliver mere organiserende som helhed. Det betyder konkret, at juristerne, bogholderiet, rådgiverne, kampagneafdelingen med videre på vores sekretariatsseminar har diskuteret, hvordan de kan forankre det i praksis. Den proces er ikke langt endnu, men fortsætter over det næste stykke tid”.

Vi skal tilbyde medlemmerne muligheder for at engagere sig i fagbevægelsens vigtigste kampe, på måder som er relevante for dem, og hvor de kan fokusere på at være engagerede og kæmpe vigtige kampe, frem for at blive distraherede af formaliteter, bureaukrati eller lignende.

Aron Fischel, hovedbestyrelsesmedlem i PROSA

Forstå og lyt til de inaktive medlemmer
Hovedbestyrelsesmedlem i PROSA og repræsentant i PROSAs organiseringsudvalg Aron Fischel er aktiv i fagforeningens bestræbelser på at lære af big organizing, medlemsinvolvering og aktivisme.

"Sanders-kampagnens succes var, at den formåede at koble store, radikale mål med en detalje- og løsnings-orienteret tilgang. Store mål kan mobilisere mange mennesker, og så er det vores opgave - os der er valgte, ansatte eller aktive i fagbevægelsen - at sikre, at vi giver de mobiliserede passende opgaver og delmål.” 

”Vi skal give dem en følelse af, at deres indsats reelt hjælper, i en kamp der er værd at kæmpe, men uden at vi drukner dem i krav og forventninger. Det er en balancegang der kræver, at vi er lydhøre og villige til at eksperimentere og omstille", forklarer Aron Fischel.

”Vi skal tilbyde medlemmerne muligheder for at engagere sig i fagbevægelsens vigtigste kampe, på måder som er relevante for dem, og hvor de kan fokusere på at være engagerede og kæmpe vigtige kampe, frem for at blive distraherede af formaliteter, bureaukrati eller lignende.”

”Hvis det for eksempel kræver, at vi tilbyder digitale værktøjer til opgave-koordination på en kampagne, indmelding via SMS, eller anonyme platforme til mobilisering på arbejdspladser, så må vi leve op til de krav”, mener Aron Fischel.

Han nævner, at PROSA siden efteråret 2016 har arbejdet på at forstå de ikke-aktive eller ikke-stærkt-engagerede medlemmer bedre, og ikke kun den relativt lille gruppe, der er aktive i kampagner og udvalg, og som stiller op til bestyrelser.

”Helt konkret har vi brugt metoder som personaer og tilpassede Business Model Canvases til at forstå dem og deres relationer til organisationen bedre. Det er en indsats som Zacks besøg understregede vigtigheden af, og som i fremtiden vil inkludere et større fokus på at understøtte og streamline deltagelse, både med organisatoriske strukturer og digitale værktøjer”, forklarer Aron Fischel.

3 bud på organiseringsarbejde i PROSA

Organiseringskonsulent i PROSA, Amalie Bonde Jørgensen, opridser tre initiativer, de har sat i gang: 

Studiestedsarbejde
Organizere arbejder målrettet med at få studenterforeninger og medlemmer til at være bærende.
”De arbejder dermed efter princippet ”vores funktion er ikke primært at udføre, det er at sætte rammer for og give støtte til, at it-studerende selv kan handle”.”

Arbejdspladsarbejde
Aktiviteter på arbejdspladserne bestemmes af de lokale medlemmer.
”Det betyder, at de definerer de aktiviteter og projekter, vi laver lokalt – lige nu fx gennem en målrettet indsats i Ballerup, hvor medlemmerne har bestemt, at vi tager fat på psykisk arbejdsmiljø først.”

Politisk arbejde
Det skal være nemt at være med. PROSAs politiske arbejde er forankret i medlemsudvalg og det lokale arbejde i lokalafdelinger. Det er nemt og tilgængeligt at komme med i begge dele.