Fagbevægelsens nye top

Se navnene på dem, der kommer til at stå i spidsen for Danmarks nye, store hovedorganisation FH, der opstår fra årsskiftet efter fusionen mellem FTF og LO.

Hovedbestyrelsen for FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) samlet i fredags for at vedtage det nye navn. FH kommer fra årsskiftet til at samle over 80 fagforbund og ca. 1,4 millioner medlemmer. (Foto: Jesper Ludvigsen)

30.10.18
FTF nyhed

 

Den 1. januar 2019 smelter LO og FTF sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Dermed får ca. 1,4 millioner danske arbejdstagere en helt ny hovedorganisation. I fredags holdt hovedbestyrelsen for den nye hovedorganisation sit første møde for at vedtage det nye navn og logo.

Lizette Risgaard bliver formand for den nye hovedorganisation.

FH har desuden seks næstformænd, som får hver deres politiske ansvarsområde:

Bente Sorgenfrey: Det internationale område. EU og samarbejdet med international fagbevægelse. Desuden Lederforum.

Ejner K. Holst: Beskæftigelses-, erhvervs-, integrations og socialpolitik. 

Nanna Højlund: Uddannelse og forskning og Fagbevægelsens interne uddannelser, herunder FIU.

Majbritt Berlau: Socialpolitik, familie- og ligestilling samt udviklingen af den offentlige sektor, inkl. MED.

Morten Skov Christiansen: Arbejdsmiljø, organisationsudvikling, ungdomsarbejde og det lokale arbejde.  

Arne Grevsen: Arbejdsret og overenskomster, økonomi og velfærd.

 

Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og Daglig Ledelse kommer til at se sådan ud:

Hovedbestyrelsen
Fagligt Fælles Forbund - 3F: Per Christensen, Tina Christensen, Mads Andersen, Kim Lind Larsen, Jan Villadsen, Ellen K. Lykkegaard, Tina Møller Madsen, Eva Obdrup  

HK/Danmark: Kim Simonsen, Martin Rasmussen, Simon Tøgern, Bodil Otto, Per Tønnesen, Rita Bundgaard, Mads Samsing 

FOA: Mona Striib Thomas Enghausen Joan Prahl Jens Nielsen Helena Mikkelsen Torben Klitmøller Hollmann  

Dansk Metal: Claus Jensen, René Nielsen, Anne-Lise Nyegaard  

Danmarks Lærerforening: Anders Bondo Christensen, Dorte Lange  

Dansk Sygeplejeråd: Grete Christensen, Jytte Wester  

BUPL: Elisa Rimpler, Birgitte Conradsen  

Socialpædagogerne: Benny Andersen, Verne Pedersen

Teknisk Landsforbund: Lone Engberg Thomsen  

Dansk El-Forbund: Jørgen Juul Rasmussen

Fødevareforbundet NNF: Ole Wehlast  

Serviceforbundet: John Nielsen

Dansk Socialrådgiverforening: Majbrit Berlau

Politiforbundet: Claus Oxfeldt Danske

Fysioterapeuter: Tina Lambrecht

PROSA: Niels Bertelsen

Frie Skolers Lærerforening: Uffe Rostrup

Uddannelsesforbundet: Hanne Pontoppidan

Centralforeningen for stampersonel: Jesper Korsgaard

Hansen Blik- og rørarbejderforbundet: Henrik W. Petersen

Forsikringsforbundet: Charlotte Hougaard

Ergoterapeutforeningen: Tina Nør Langager

Malerforbundet: Henrik B. Hansen

Kost & Ernæringsforbundet: Ghita Parry

Luftfart og Jernbane: Henrik Horup

Danske Bioanalytikere: Martina Jürs

Dansk Musikerforbund: Anders Laursen

Hærens Konstabel- og Korporalforening: Flemming Vinther

Farmakonomforeningen: Christina Durinck

Fængselsforbundet: Kim Østerbye

Dansk Told & Skatteforbund: Jørn Rise

Dansk Skuespillerforbund: Benjamin Boe Rasmussen

Dansk Artist Forbund: Lena Brostrøm Dideriksen

Spillerforeningen: Mads Øland

Kort- og Landmålerteknikernes Forening: Thomas Wester-Andersen

FH: Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey, Arne Grevsen Ejner K. Holst, Nanna Højlund Morten Skov Christiansen, Majbrit Berlau  

 

Forretningsudvalget
Lizette Risgaard, LO
Arne Grevsen, LO
Ejner K. Holst LO
Nanna Højlund, LO
Morten Skov Christiansen, LO
Bente Sorgenfrey, FTF
Majbritt Berlau, FTF
Per Christensen, 3F
Kim Simonsen, HK/Danmark
Mona Strib, FOA
Claus Jensen, Dansk Metal
Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening
Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd
Elisa Rimpler, BUPL
Benny Andersen, Socialpædagogerne
Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund
Jørgen Juul-Rasmussen, Dansk El-Forbund
Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
John Nielsen, Serviceforbundet
Claus Oxfeldt, Politiforbundet
Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter
Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet
Flemming Vinther, Hærens Konstabel- og Korporalforening
Christina Durinck, Farmakonomforeningen
Martin B. Hansen, Malerforbundet  

Daglig Ledelse
Lizette Risgaard
Bente Sorgenfrey
Arne Grevsen
Ejner K. Holst
Nanna Højlund
Morten Skov Christiansen
Majbrit Berlau