Godt med fornyet fokus på arbejdsmiljø

En større og større andel af lønmodtagere oplever fysisk og psykisk overbelastning på jobbet, og derfor vil beskæftigelsesministeren inden sommerferien nedsætte et ekspertudvalg. Godt og tiltrængt med fornyet fokus på arbejdsmiljøet, mener FTF.

Hver 4. offentligt ansatte FTF’er oplever store eller meget store krav til arbejdsmængden, og mere end 4 ud af 10 oplever store eller meget store krav til tempo. (Billede: Jesper Ludvigsen)

30.03.17
FTF nyhed

Det går den helt forkerte vej med andelen af psykisk og fysisk overbelastede på arbejdet, viser nye tal fra det fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Siden 2012 er der 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, og 15 procent flere, der har overbelastninger af muskel og skelet. Derfor vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen inden sommerferien nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Formand for FTF Bente Sorgenfrey hilser tiltaget velkommen.

"Vi har længe peget på de stigende og alvorlige problemer med bl.a. arbejdsrelateret stress og depression, hvor vi især har set en negativ udvikling i den offentlige sektor," siger Bente Sorgenfrey.

"Et ekspertudvalg er et godt initiativ, og jeg er glad for, at ministeren klart har tilkendegivet, at arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i arbejdet."

Offentligt ansatte hårdt ramt
Hver 4. offentligt ansatte FTF'er oplever store eller meget store krav til arbejdsmængden, og mere end 4 ud af 10 oplever store eller meget store krav til tempo. Særligt inden for det sociale område samt sundhed, sikkerhed og undervisning er der store problemer med, at ansatte bliver syge og anmelder arbejdsskader som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Udviklingen på arbejdsmiljøområdet går stik imod regeringens målsætning om 20 procent færre psykisk overbelastede og 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet. Stigende dokumentationskrav, stram styring af den offentlige økonomi og utilstrækkeligt fokus på rammerne for god ledelse og tillidsbaseret styring har været stærkt medvirkende til den stigende belastning, mener Bente Sorgenfrey.

"Vi har brug for en ny styringskultur med plads til faglighed og medarbejderindflydelse. God ledelse er en afgørende del af det arbejde. Derfor er det oplagt, at vi ser arbejdet i arbejdsmiljøekspertudvalget i sammenhæng med Ledelseskommissionen," siger Bente Sorgenfrey.

LO og FTF foreslår blandt andet, at alle nye ledere med personaleansvar inden for det første år skal gennemføre en solid efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

Drastiske nedskæringer på arbejdsmiljø
Regeringen bærer selv en stor del af skylden for, at problemet er vokset, siger Bente Sorgenfrey.

"Regeringen har de seneste år skåret drastisk på bevillingerne til Arbejdstilsynet og på den forebyggende arbejdsmiljøindsats på arbejdspladserne. Det er den helt forkerte vej at gå, når vi kan se, at problemerne er så alvorlige," siger hun.

Blandt andet er tilsynsindsatsen beskåret mere end 80 mio. kr. årligt, og antallet af tilsynsførende er reduceret med 125 årsværk. De særlige tilsynsindsatser i forhold til bl.a. psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær er afviklet, og forebyggelsespakkerne til de særligt nedslidningstruede brancher - som ellers blev positivt evalueret i 2014 - er skåret væk.

FTF har beregnet, at alene stress er årsag til 3 mio. ekstra sygefraværsdage og omkostninger på 5,5 mia. kr. årligt.

Blandt andet derfor foreslår FTF at styrke Arbejdstilsynet og genindføre de særlige tilsynsindsatser ift. det psykiske arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær. Derudover er der brug for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats på arbejdspladserne, bl.a. gennem øget brug af arbejdsmiljørådgivning, mener FTF.

NFA's tal bygger på et indeks fra en omfattende og videnskabeligt baseret spørgeskemaundersøgelse. Indekset er grundigt drøftet og accepteret af såvel politikere som arbejdsmarkedets parter som metode til måling af udviklingen i 2020-reduktionsmålene i den nationale arbejdsmiljøstrategi.