Fyret gravid får 425.000 kr.

FTF har på vegne af Dansk Tandplejerforening hentet et helt års løn hjem i godtgørelse til en tandplejer, som blev fyret under graviditet.

01.07.14
FTF nyhed

En tandplejer havde været ansat i knap ni år i en tandlægeklinik i Nordjylland, da hun i 2011 blev gravid. Kun ganske få dage efter, at hun havde meddelt den kommende familieforøgelse til sin arbejdsgiver, stod hun med en fyreseddel i hånden.

I den slags sager skal arbejdsgiveren ifølge ligebehandlingsloven bevise, at en fyring IKKE skyldes graviditet eller barsel. Men i den aktuelle sag kunne arbejdsgiveren ikke give en overbevisende forklaring på, at fyringen skyldtes andet end graviditeten.

Tandplejerens arbejdsgiver - en tandlæge - har nu indgået et forlig med FTF, som på vegne af Dansk Tandplejerforening har ført en ligebehandlingssag for tandplejeren. Hun har nu fået en solid kontant godtgørelse på 425.000 kr. – et beløb, der mere end svarer til hendes årsløn.

Advokat i FTF, Jakob Bjerre, der førte sagen på vegne af sagsøgeren, glæder sig over sagens udfald.

”Endnu en gang kan det lægges til grund, at et snævert tidsmæssigt sammenfald mellem meddelelse om graviditet og fyring logisk fører til, at arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen intet har med graviditeten at gøre. Det siger sig selv, at det er vanskeligt for en arbejdsgiver – og det er tilfredsstillende, at den manglende dokumentation udløser en håndfast godtgørelse”, siger han.