FTF trækker SAS og Cimber i Arbejdsretten

Efter flere mislykkede forhandlinger om overenskomst i forbindelse med SAS’s overflytning af fly og personale til søsterselskabet Cimber, trækker FTF og kabinepersonalets faglige organisation CAU nu SAS og Cimber i arbejdsretten. De ansatte i Cimber har krav på en overenskomst, mener FTF.

07.05.15
FTF nyhed

”Du er fortsat en del af SAS-gruppen…” stod der i brevet til de medarbejdere, som 1. marts i år blev flyttet fra SAS til søsterselskabet Cimber. I alt tolv fly og dertilhørende personale.

Men ulig kollegerne i SAS, betyder overflytningen, at medarbejderne i Cimber ikke længere er dækket af den overenskomst, som SAS har tegnet med kabinepersonalets faglige organisation CAU.

Selvom kabinepersonalet har forsøgt at forhandle sig til en løsning med SAS og Cimber, er det ikke lykkedes, og tirsdag indbragte FTF på vegne af kabinepersonalet i SAS og Cimber spørgsmålet for arbejdsretten. Sagen er principielt vigtig i kampen mod social dumping, mener overenskomstchef i FTF Klaus Matthiesen: ”SAS kan ikke komme ud af overenskomsten ved bare at overdrage medarbejdere til et andet selskab i koncernen. De kollektive rettigheder følger med. SAS-koncernen må følge den overenskomst, de selv har forhandlet, uanset om selskabet hedder SAS eller Cimber,” siger han.

Vi vil kæmpe for, at Cimber lever op til sine forpligtelser, og at arbejdsgiveren kommer til at betale bod for overtrædelsen af reglerne

Klaus Matthiesen, Overenskomstchef FTF

Spareøvelse
Cimber har i flere år været underleverandør af regional flyvning til SAS, indtil SAS opsagde aftalen. Da Cimber derfor i december stod over for lukning, opkøbte SAS-koncernens moderselskab, SAS AB, Cimber. SAS og Cimber blev således søsterselskaber.

Allerede i januar besluttede SAS at overflytte tolv fly og dertilhørende personale til Cimber, der vel at mærke stadig skulle flyve for SAS. Cimber mente herefter, at de var berettigede til at udtræde af overenskomsten med henvisning til en bestemmelse i virksomhedsoverdragelsesloven.

Men FTF og CAU er uenige.

Overdragelsen til Cimber er grænsende til proforma og har udelukkende til hensigt at spare moderselskabet penge, mener Klaus Matthiesen: ”Uden en overenskomst har de ansatte ikke længere samme rettigheder og f.eks. lønskalaer. Det er selvfølgelig en besparelse for SAS. Men det er medarbejderne, der betaler prisen,” siger han og fortsætter. ”Vi vil kæmpe for, at Cimber lever op til sine forpligtelser, og at arbejdsgiveren kommer til at betale bod for overtrædelsen af reglerne.”