FTF-formand i spidsen for nordisk fagbevægelse

Bente Sorgenfrey er valgt som formand for sammenslutningen af den nordiske fagbevægelse, NFS. Hun vil samle nordisk fagbevægelse om et fælles forsvar for overenskomsterne og det fælles velfærdssamfund.

20.11.14
FTF nyhed

FTF's formand Bente Sorgenfrey er i dag blevet valgt som formand for sammenslutningen af den nordiske fagbevægelse, NFS.

"Jeg vil sammen med mine nordiske kolleger arbejde for at sikre de nordiske aftalemodeller, som bidrager til velfungerende nordiske samfund og arbejdsmarked", siger Bente Sorgenfrey.

NFS er sammenslutningen af de nordiske hovedorganisationer, som foruden danske FTF, tæller LO-organisationer, Tjenestemands- og Akademikerorganisationer fra hele Norden. I alt repræsenterer NFS næsten ni millioner lønmodtagere på nordisk plan og har i alt 16 medlemsorganisationer.

Bente Sorgenfrey skal varetage formandsposten i en tid, hvor presset på den nordiske model for arbejdsmarkedet med kollektive forhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere er under stigende pres. Social dumping presser overenskomsterne på store dele af det nordiske arbejdsmarked.

”Vi har gennem de seneste år oplevet, hvordan presset er vokset på de nordiske aftalemodeller. Det er afgørende, at vi i Norden står sammen om at forsvare et velfungerende aftalesystem, da det gavner de nordiske arbejdsmarkeder og dermed den nordiske konkurrenceevne", siger Bente Sorgenfrey.

Nej til social dumping
Vækst- og beskæftigelsessituationen i Norden og EU vil være omdrejningspunktet for samarbejdet mellem de nordiske lønmodtagerorganisationer i årene fremover. Arbejdsløsheden i Norden og en endnu højere arbejdsløshed i EU er med til at skabe pres på de nordiske arbejdsmarkeder i form af social dumping og på velfærdsstaterne.

”Vækst og jobskabelse er en forudsætning for at kunne opretholde velfærdssamfund, som befolkningerne bakker op om. Desuden har lønniveauer og gode arbejdsvilkår betydning for skattebetaling og sygefravær. Derfor er forsvaret af de nordiske modeller helt afgørende for en fortsat stærk og udviklende nordisk region", udtaler Bente Sorgenfrey.

Bente Sorgenfrey sætter sig i formandsstolen for den nordiske fagbevægelse samtidig med, at Danmark indtager formandsposten i Nordisk Ministerråd 1. januar 2015. 

Læs mere: www.nfs.net