FTF: Drop ideologien og styrk kvalitet i velfærden

Det styrker ikke kvaliteten i den offentlige velfærd og service, at regeringen svinger den ideologiske pisk med endnu flere måltal for udbud, mener FTF. ”Lad os i stedet styrke offentligt-privat samarbejde, hvor det giver mening”, siger FTF-formand.

16.05.18
FTF nyhed

Regeringens udspil om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver lægger op til en betydelig stigning i antallet af opgaver, der skal sendes i udbud.

Udspillet indeholder flere tiltag, som skal lette udbudsprocessen, men hovedorganisationen FTF kritiserer, at flere måltal vil skabe yderligere bureaukrati.

”Det styrker ikke kvaliteten i den offentlige velfærd og service, at regeringen svinger den ideologiske pisk med endnu flere mål. Det er ikke motiverende. Lad os i stedet satse på et stærkt offentligt-privat samarbejde, hvor det giver mening. Lad ideologien vige til fordel for tillid og viden”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Forskningen viser da også, at forventningen om betydelige effekter og besparelser ved øget konkurrenceudsættelse ikke har hold i virkeligheden.

"Der er dokumenteret økonomiske besparelser ved udlicitering - især på det tekniske område. Men forskning fra ind- og udlandet giver også ret klare indikationer på, at man over længere tid høster gradvist mindre økonomiske gevinster ved udlicitering. Den offentlige sektor har formentlig udliciteret, hvor der umiddelbart var størst potentiale. Dermed er der efterhånden tyndet ud i de mest oplagte opgaver”, siger Ole Helby Petersen, forskningsleder af forskningsprojektet EffektDoku og leder af Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), til ftf.dk her

Regeringen vil dog alligevel indføre måltal, som skal styre, hvor stor en andel af de offentlige opgaver, der skal i udbud. Der er tale om store stigninger i graden af konkurrenceudsættelse frem mod 2025, hvis regeringen kan finde opbakning i Folketinget (se boks nedenfor).

Nyt udspil om mere udbud af offentlige opgaver via øgede måltal

Regeringen vil øge de måltal, som i dag styrer, hvor stor en andel af de offentlige opgaver, der skal i udbud. Stigning i andelen af opgaver der skal konkurrenceudsættes i 2025 er:

 • Kommunerne: 29,2 pct. (Stigning fra 27,1 pct. i 2017 til 35 pct.) 
 • Regionerne: 30,9 pct. (Stigning fra 19,1 pct. i 2017 til 25 pct.)
 • Staten: 21,5 pct. (Stigning fra 28,8 pct. i 2017 til 35 pct.)

I udspilles lægges der op til, at den præcise udformning og opfyldelse af måltallene skal drøftes med KL og Danske Regioner i forbindelse med året økonomiforhandlinger.

Regeringens udspil om flere måltal og konkurrenceudsættelse af flere offentlige opgaver indeholder en række tiltag, som regeringen håber vil understøtte udviklingen af offentligt-privat samarbejde. Bl.a. nedsættelsen af et udbudsfagligt råd – Forum for udbud, samt etableringen af en række partnerskaber mellem kommuner, regioner og erhvervsorganisationer omkring potentialer og udfordringer ved øget konkurrenceudsættelse på konkrete områder.

Oversigt over initiativer til styrket offentlig-privat samarbejde i udspillet:

 • Etablering af et udbudsfagligt råd – Forum for Udbud
 • Partnerskaber mellem kommuner, regioner og erhvervsorganisationer
 • Servicetjek af lovgivning der begrænser udbud
 • Udbredelse af offentlig-private innovationspartnerskaber
 • Nemmere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver
 • Lavere omkostninger ved udbud
 • Analyser af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten
 • Forskellige igangværende initiativer for at styrke konkurrenceudsættelsen

Læs mere, og find hele udspillet her: https://em.dk/nyheder/2018/05-16-konkurrenceudsaettelse