FTF: CSC-dom i Arbejdsretten bliver afgørende

Der er lagt op til en meget central og afgørende arbejdsretssag, når DA og FTF på vegne af CSC og PROSA i morgen mødes i Arbejdsretten om, hvorvidt den igangværende konflikt giver CSC mulighed for at frigøre sig fra overenskomsten med PROSA.

15.06.11
FTF nyhed

Dommen er kulminationen på et voldsomt konfliktfyldt forløb, hvor CSC trak konfliktvåbenet først, og senest har varslet, at man vil frigøre sig fra overenskomsten.

Det er kun set få gange før, at en part har ønsket at frigøre sig fra en eksisterende overenskomst. Derfor er arbejdsretssagen meget afgørende ikke kun for PROSA og FTF, men for det danske arbejdsmarked og den danske model.

CSC ønsker PROSAs overenskomst erstattet af den langt dårligere HK's landsoverenskomst.

Det centrale spørgsmål er imidlertid, om CSC allerede nu kan trække tæppet væk under overenskomsten, når PROSA har været forhindret i at iværksætte deres del af konflikten på grund af en indgået fredsaftale.

FTF's formand Bente Sorgenfrey siger forud for domsbehandlingen:

"Det er en meget usædvanlig sag, der ikke er vanlig kost på det danske arbejdsmarked. Konfliktmulighederne har efter vores opfattelse ikke været udnyttet til fulde, og derfor mener vi ikke, at CSC kan erklære sig for frigjort fra overenskomsten".

"Man sidder med indtrykket af, at CSC gennem hele forløbet har ladet hånt om de grundlæggende principper i den danske aftalemodel, og at samarbejde og dialog er blevet afløst af konflikt og konfrontation. Og det er her, at CSC-sagen truer den danske aftale- og forhandlingsmodel. Uanset udfaldet af dommen opfordrer jeg begge parter til at klinke skårene og indgå en overenskomstaftale for arbejdspladsens og medarbejdernes skyld". siger Bente Sorgenfrey.