Fremtidens leder skal kunne blæse med mel i munden

Lederne skal i dag jonglere med alt fra innovation, motivering og effektiviseringer til udvikling af medarbejderne. Hvordan navigerer ledere i den nye virkelighed med modsatrettede krav, og gælder de samme løsninger på tværs af fag og sektorer? Det og meget mere bliver i dag diskuteret på FTF’s store temamøde om den nye lederrolle.

09.05.14
FTF nyhed

Hvor er lederrollen på vej hen? Er fremtidens ledere bløde og omsorgsorienterede eller hårde og fokuserede på effektiviseringer? Og hvad er vigtigst – stabile resultater eller innovative medarbejdere? Mange ledere oplever i dag at skulle navigere mellem modsatrettede krav, der kan være næsten umulige at balancere. For hvordan udstikker lederen den overordnede kurs for skolen, børnehaven eller afdelingen, når målet både er effektivisering, nytænkning og færre fejl? Det er nogle af de nye ledelsesudfordringer, som vil blive diskuteret i dag på FTF’s temamøde om ’Den nye lederrolle’.

De modsatrettede krav er et arbejdsvilkår, der er kommet for at blive. Paradoksledelse er fremtiden.

Ledelsespsykolog Claus Elmholdt og erhvervspsykolog Rasmus Birk

Her vil deltagerne kunne møde ledelsespsykolog Claus Elmholdt og erhvervspsykolog Rasmus Birk – begge fra konsulenthuset LEAD og hhv. lektor og ekstern lektor på Aalborg Universitet. I anledning af temamødet har de to psykologer samlet den nyeste forskning om ledelse i en forskningsartikel, der vil fungere som debatoplæg til mødet.

Ifølge artiklen er de modsatrettede krav et arbejdsvilkår, der er kommet for at blive, og som lederne derfor må indrette sig efter. Den gyldne middelvej er ikke farbar. I stedet er lederne nødt til at finde på nye kreative løsninger, hvor resultatstyring og blød ledelse fungerer som supplerende ledelsesstrategier. De kalder det paradoksledelse.

Lederen som paradoksnavigatør
Ifølge de to psykologer og oplægsholdere skal lederne væk fra at opfatte de modsatrettede krav som ’enten-eller’ og i stedet se dem som ’både-og’. De skal – som psykologerne formulerer det – både blæse og have mel i munden. En ikke helt let omstilling, der kræver, at lederen påtager sig rollen som paradoksnavigatør.

En af de vigtigste opgaver for den nye lederrolle bliver derfor at anerkende paradokserne og fremme en kreativ løsningsproces. For i mange tilfælde vil det ikke længere være muligt at trække på erfaringer. I stedet skal der udvikles helt nye løsninger og redskaber. Det gælder eksempelvis, hvis en leder går fra at lede én børnehave til at lede en klynge med tre børnehaver spredt ud over kommunen, eller i de tilfælde hvor det samme antal medarbejdere skal løse flere og flere opgaver, samtidig med at de skal implementere ny teknologi.

Den nye komplekse hverdag vil ofte kræve mere uddelegering af opgaver, mere selvledelse blandt medarbejderne og mere sparring mellem ledere, skriver psykologerne i forskningsartiklen. For kun i samarbejde med andre er det muligt at nå målene om klare resultater, kontinuerlige effektiviseringer og høj trivsel.

Ikke én opskrift på god ledelse
Ifølge de to psykologer giver det ikke mening at tale om én lederrolle eller én opskrift på god ledelse. Et godt råd til lederne er derfor at tage udgangspunkt i, hvem de leder, om de leder én eller flere faggrupper, og hvilke faggrupper de er leder for. Lederrollen som oversygeplejerske, der skal coache og spare med andre ledere, er eksempelvis meget anderledes end rollen som afdelingssygeplejerske, der leder sygeplejersker og SOSU’er på gulvet.

Herudover slår de to psykologer til lyd for, at lederne er åbne om de mange modsatrettede krav, og sammen med medarbejderne bruger tid på at forstå det paradoksale grundvilkår. Og på dette grundlag i fællesskab udtænker kreative løsninger på de daglige udfordringer.

Kan du ikke deltage temamødet i dag, har du muligheden igen på Folkemødet på Bornholm, hvor FTF holder workshop om den nye lederrolle.