Et mere trygt og rimeligt dagpengesystem

LO og FTF bakker op om Dagpengekommissionens nye dagpengesystem, der skaber større tryghed og retfærdighed for arbejdsløse. Det nye dagpengesystem er mere attraktivt at være medlem af end det gamle. De to hovedorganisationer er dog kommet med en mindretalsudtalelse, hvor de højst accepterer én karensdag hver fjerde måned, hvor kommissionen lægger op til to karensdage hver tredje måned.

19.10.15
FTF nyhed

"Vi har fra starten sagt, at vi ønsker et dagpengesystem, hvor færre falder ud, hvor der er bedre muligheder for at genoptjene retten til dagpenge, og hvor det kan betale sig at tage småjob. Det har vi opnået med forslagene fra Dagpengekommissionen", siger LO's formand Harald Børsting.

Kommentaren kommer i forbindelse med offentliggørelsen af Dagpengekommissionens anbefalinger til et nyt dagpengesystem.

"Vi er gået efter at få indflydelse på, hvordan den konkrete model kom til at se ud - og indflydelse kræver, at man tager et medansvar. Vi bakker fuldt op om den model, kommissionen foreslår, men vi er uenige i, at hele finansieringen skal findes inden for den nuværende økonomiske ramme. Der er brug for nye politiske penge", siger FTF's formand Bente Sorgenfrey.

"Det nye system er tryggere, fordi dagpengeperioden kan forlænges ud over to år, hvis man tager korterevarende job undervejs. Det er tryggere, fordi mange flere vil modtage den maksimale dagpengesats. Og tryggere fordi færre vil falde ud", forklarer Harald Børsting.

"Det nye system er mere rimeligt og belønner ledige for at tage det arbejde, de kan få. Nu tæller hver arbejdstime, når man skal genoptjene dagpengeret, og man bliver ikke straffet for at tage korte job, som man blev tidligere, hvor man blev trukket en hel uges dagpenge, hvis man tog arbejde en enkelt dag. Det nye system er bedre både for de ledige, virksomhederne og samfundet", fremhæver Bente Sorgenfrey.

Maks én karensdag hver fjerde måned
LO og FTF er i forbindelse med Dagpengekommissionens anbefalinger kommet med en mindretalsudtalelse.

De to hovedorganisationer accepterer en mindre nedsættelse af dagpenge til nyuddannede. Til gengæld vil de to hovedorganisationer ikke acceptere mere end én karensdag hver fjerde måned, hvor kommissionen lægger op til to hver tredje måned.

"Vi har ønsket at være med til at definere det nye dagpengesystem. Og for at være en reel og troværdig forhandlingspartner har vi accepteret at medvirke til at finansiere et nyt dagpengesystem, som er bedre og mere attraktivt end det nuværende. Men vi har omvendt gjort det klart, at det er urimeligt, hvis kun a-kassemedlemmerne og de arbejdsløse skal betale for de fejltagelser, der blev aftalt på Christiansborg i den sene nattetime i 2010. Politikerne må også tage ansvar og finde den sidste del af pengene", slutter Harald Børsting.